Strax söder om Hyllie stationstorg planerar Wihlborgs att uppföra en kontorsfastighet i sex plan på 7 700 kvadratmeter.

- Tomten har en perfekt placering. Den ligger i direkt anslutning till Hyllie station och har ett fantastiskt skyltläge mot både Arenagatan och Hyllie Allé. Hyllie är ett populärt område så vi kommer att starta bygget så snart som möjligt, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Den planerade byggnaden blir grön i flera bemärkelser och hämtar inspiration från en gårdsbildning med trädgård som tidigare fanns på platsen. Höga träd inne i entréplanets atrium kommer att skapa en grön och levande miljö med associationer till den gamla bebyggelsen. Husets fasader får två olika uttryck som båda har en veckad form: mot Hyllie Allé i norr en glasfasad med generöst ljusinsläpp, övriga sidor får en ljus plåtfasad. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och inflyttning planeras till första kvartalet 2019.

- Det känns roligt att nu även kunna hälsa Wihlborgs välkomna till Hyllie. En stor aktör inom marknaden för kontorsfastigheter gör entré, med ett framtidsorienterat, innovativt projekt som dessutom knyter an till platsens historia, säger Håkan Thulin, exploateringschef inom Malmö stad.

Den totala köpeskillingen uppgår till 30 415 000 kronor. Priset är satt till 3 950 kr/kvm BTA, med utgångspunkt i de priser kommunen under senare tid tillämpat vid försäljning av jämförbar mark i området.

- Många vill etablera sig i Hyllie och skapa arbetsplatser i Malmö, och det är lätt att förstå. Stadsdelen ligger mitt i Öresundsregionen som snart passerar 4 miljoner invånare och som har en kvarts miljon företag, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande.

- Malmö behöver alla typer av arbetstillfällen. Vi välkomnar att Wihlborgs planerar för ytterligare 350 arbetsplatser i staden, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Hyllie erbjuder ett attraktivt läge för kontor, nära Copenhagen Airport, Köpenhamn och övriga Malmö. Det geografiska läget i kombination med närheten till mötesplatser och hotell samt fokus på tillväxt och hög klimatprofil lockar många att satsa på Hyllie. Här finns kontorslokaler med olika karaktär och av skiftande storlek. Fullt utbyggt kommer det i Hyllie ha skapats cirka 12 000 nya arbetstillfällen.

Läs mer om Hyllies kontorsprojekt