text Susanna Berling
foto Ewa Levau

När System Verification flyttade till Hyllie vid årsskiftet 2010/2011 var de inte bara en av de första hyresgästerna på plats. De var också först ut som IT-företag att visa intresse för platsen.
- Hyllie har potential för att bli södra Sveriges IT-centrum. Här finns alla förutsättningar, nu gäller det bara för staden och markägarna att förvalta det väl, säger Hamdija Jusufagic, vd på System Verification.

Årets företagare 2012
Utnämnd till Årets företagare 2012 och ledare för ett konsultföretag inom IT-branschen - som växer med rasande fart - vet Hamdija Jusufagic vad han talar om.
När System Verification skrev på hyreskontrakten för en lokal i Annehems nybyggda kontorshus vid Hyllie stationstorg hade företaget 120 anställda.
Idag, drygt två år senare, har personalstyrkan ökat till närmare 200.
Förutom i Malmö har man även kontor i Stockholm och Göteborg, samt konsulter på plats i Köpenhamn.
Nyligen öppnade System Verification sitt andra kontor utomlands, i Bosnien och Hercegovinas huvudstad.
Vd för kontoret i Sarajevo är en av de anställda i Malmö som följt med ner under flytten.
- Han har rötter i landet och har gått en intern ledarskapsutbildning parallellt med sin ordinarie tjänst hos oss, säger Hamdija Jusufagic med stolthet i rösten.

Bidrag till skolor - både i Nepal och Malmö
Hamdija Jusufagic är känd för att vurma för utveckling, utbildning och mångfald.
Bland annat sponsrar han en skola i sina föräldrars hemstad Kozarac med datorer samt ger bidrag till ett skolprojekt i Nepal.
Han stöttar också mellanstadie- och högstadieelever i Malmö via ett fadderprojekt där Malmö stad och Malmös näringsliv arbetar tillsammans.
På kontoret i Hyllie arbetar anställda från inte mindre än 25 nationaliteter i blandade åldrar och med olika kompetensnivåer.
- Gällande mångfalden är företaget är en avspegling av Malmö som stad snarare än medveten rekrytering. Däremot är en bra mix mellan unga nyutbildade och erfarna medarbetare grunden i ett bra företag, fortsätter Hamdija Jusufagic.
Därför ser han gärna att System Verification lockar till sig nyutexaminerade ingenjörer från landets högskolor och universitet.
- Den långa lågkonjunkturen påverkar naturligtvis möjligheten att ta in unga ingenjörer. Konkurrensen är hård och i dagsläget finns ett stort behov av specialister med lång erfarenhet.

Kvalitetssäkring inom utvecklingsprojekt
Han poängterar att det också finns en stor efterfrågan av projekt där System Verification ansvarar för kvalitetssäkringen inom utvecklingsprojekt som en kund bedriver.
- I dessa projekt kan vi ta in och fasa in nyutexaminerade ingenjörer som blir tilldelade en mentor och får arbeta parallellt med våra seniora medarbetare.
Samma balans mellan nya och stora redan etablerade aktörer finns även i Hyllie, tycker Hamdija Jusufagic.
- Det är vad som gör platsen spännande.
Han nämner läget - infrastrukturen, de goda kommunikationerna och närheten till Malmö, Köpenhamn och övriga Europa - som avgörande faktorer för Hyllies attraktionskraft.
- Hyllie har alla komponenter för att attrahera såväl lokala som globala spelare.

Du har kallats Malmös nya Percy Nilsson. Vad säger du om det?
- Jämförelsen handlade mycket om vad man kan skapa och återinvestera i framtida Malmö - och där har jag en bra bit kvar. Det krävs mod att sticka ut hakan och vara först. Percy Nilsson ska ha en stor eloge för att han vågade satsa på Malmö Arena så pass tidigt. Vi var först ut som IT-företag i Hyllie och banar gärna väg för andra unga företag och verksamheter. Vår egen positionering inom testmarknaden växer sig allt starkare, en marknad som fortsätter att öka.

Ser ni er i Hyllie om tio år?
- Ja. Jag hade gärna byggt ett eget kontorshus i Hyllie i framtiden, om vi fortsätter att expandera i samma takt. Så kanske när vi är tusen anställda och där är vi inte riktigt än.
- Att få flytta in i nybyggt som vi gjorde innebär att man kan planera sin verksamhet på ett annat sätt. Och utbudet av lunchrestauranger och butiker i området är idag väldigt bra, helt annorlunda mot när vi flyttade hit. Inte minst sedan Emporia byggdes. En sådan utveckling är viktig för att fortsätta intressera presumtiva hyresgäster.
- Men ekonomin är avgörande. Ska Hyllie fortsätta att växa gäller det att prisnivåerna justeras därefter. Börjar lokalhyrorna närma sig nivåerna i Malmös innerstad finns det risk att området tappar attraktionskraft. Några andra hinder för Hyllies fortsatta utveckling har jag svårt att se.