Hotellet kommer att bli 16 våningar högt, och det är arkitekten Gert Wingårdh - som ligger bakom Emporias fantasifulla design - som ritar det. Buckhardt och Stadsbyggnadskontorets tjänstemän är nu eniga om hur hotellet ska se ut, med undantag för färgen.

Läs hela Skånska dagbladets artikel här.