Området väster om Emporia är en del av Hyllies ekostråk. En stor grönyta under utveckling. Norrut växer det in i Kroksbäcksparken som kopplas till ett grönt bälte fram till Pildammsparken. Västerut planeras ekostråket löpa ut till Bunkeflostrand, ända ner till havet.
Just nu och ett par veckor framåt blommar åkermarken mot Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen. Det är en storskalig plantering av solrosor, vitsenap och honungsört som arrangerats i olika former i samspel med det omgivande landskapet. 

Vackert till invigningen av Emporia
- Vi ville tillvarata den fina jordbruksmarken i väntan på att den ska utvecklas. Samtidigt ville vi göra något vackert att betrakta i samband Emporias invigning, säger Susanna Kapusta, landskapsarkitekt från Malmö stad som gestaltat planteringen.
Lokala lantbrukare har tagits till hjälp för att plöja och så åkergrödorna med maskiner, som även format de olika fälten. En lantbruksexpert från staden har också varit en nödvändighet för genomförandet.
- Det här är en nervkittlande utmaning eftersom flera variabler som väder, temperatur och solljus måste sammanfalla rätt för att blomningen ska ske den tidpunkt vi önskar. Hittills har mina teorier stämt, säger Torgil Brönmark, markförvaltare från Malmö stad.

Tisteltrubbel bromsade solrosorna
Men oväntade händelser har dykt upp som äventyrade planteringen i ett tidigt skede. Det var tistlar som plötsligt började växa upp i cirklarna där solrosfröna börjat gro.
- För att de inte skulle ta över ställde ett par entusiaster upp och arbetade under en helg med att rensa bort alla tistlarna för hand. Det är därför solrosorna växt sig så höga och fina nu, förklarar Torgil Brönmark.
Arrangemanget handlar inte bara om försköning och utsmyckning i området påpekar både Susanna och Torgil. Odlingen underhåller åkerjorden på ett bra sätt i väntan på att ekostråket ska utvecklas och dessutom ger blommorna näring till både fåglar och insekter.
Tanken är att åkerjorden ska förvaltas på liknande sätt framöver. Redan i början av november ska marken ge plats för nästa plantering så att den kan blomma i maj nästa år.
- Den 1 november är det fritt fram för allmänheten att handplocka växterna på fältet. Inte tistlar då, utan solrosor, skrattar Susanna Kapusta, som just nu planerar nästa Land Art inför Eurovision Song Contest 2013.
Vilka lökar som kommer att sättas till denna händelse i området är än så länge hemligt