Anläggningen kommer att ha möjlighet till simskola, motion, familjebad och simträning. Badhuset kommer också att fungera som en ersättningsanläggning för Aq-va-kul till dess att en ny simarena uppförs i Malmö.

Kommunstyrelsens ordförande Illmar Reepalu tror att den nya badanläggningen kan bidra till att öka simkunnigheten i Malmö. Han är också entusiastisk till att badet hamnade i Hyllie.

- Söder om Kroksbäcksparken är den bästa platsen för ett nytt bad, eftersom det knyter ihop Kroksbäck, Holma och det nya Hyllieområdet, säger han i ett pressmeddelande.