I början av 2014 börjar parken anläggas samtidigt som koloniägarna flyttar till det nya södra området. Hyllie Boulevard som löper förbi Hyllie torg förlängs och går ända fram till badet. För politikerna står det högt på agendan att knyta ihop staden och ser nu chansen att ge hela Malmö en ny samlingsplats kring bad och park. Genom att synliggöra södra delen av Malmö så lyfts också Krokbäcksparken fram, en okänd pärla i staden

Att umgås över gränser
Det är ikring badhusets entré de flesta aktiviteter och folklivet samlas och ska utgöra hjärtat i parken. Här ska finnas inslag av platsgjuten betong som harmonierar med den nya badhusbyggnadens material och ljushet.
- Det kommer att bli flera mötesplatser i parken som attra-herar just ungdomar, men det ska aldrig vara långt från de vuxna. Här ska integration bli attraktivt, förklarar Susanna Kapusta som gestaltar det nya området.

Parkourpark
I väster skapas en Parkour-park i olika svårighetsnivåer. Det blir en spännande plats att upptäcka och vara aktiv där barn, vanliga motionärer och proffs kan vistas samtidigt. Parkour är en relativt ny sport som handlar om att röra sig utomhus och ta sig över olika hinder med hjälp av bara sin kropp. Murar i parken, som används av den proffsige utövaren, kan även skydda från buller. Murarnas väggar kan också dekoreras och skapa en alldeles speciell plats i parken.

Läckra pastellfärger ska inspirera
- Strax norr om Parkourparken ligger en rosa basketbollplan och färgglada badmintonbanor. Här finns också boulebanor, schackspel och bänkar att sitta på.
En stor pelarsal av ljusa lärkträd förbinder Pildammstråket på båda sidor av Badhusgatan och blir en rumsavgränsare i den stora parken - en helt ny typ av miljö som inte finns i omgivande parker.
- När lärken fäller alla sina tunna barr på hösten kommer det bli magiskt, säger Susanna Kapusta.

Isbana diskuteras
Framför badhusets éntre planeras en isbana som tillför liv och rörelse på vintern. De närboende barnen, som har långt till havet ur ett Malmöperspektiv, kan bada här när den görs om till plaskdamm på sommaren.
- Isbanan finns som en god idé men är ännu inte beslutad då det fortfarande diskuteras driftsbudget. Politikerna tycker att en isbana är jätteviktig men måste också se till kostnaderna. Vissa delar av parken ska vara klara till invigningen medan andra kan göras klara på lite längre sikt, säger Susanna Kapusta.

Odlingsområde som skapar gemenskap
Odlingsområdet slingrar sig likt en jättelik ranka ner mot söder. De vackra cirkelformade odlingsområdena binds till en händelserik gångslinga. Mellan cirklarna växer blommande fruktträd som binder ihop temat ned till Vattenparkens körsbärsdal.
- Odling ska få en egen tydlig identitet. Gamla kolonister flyttar dit men området ska också locka yngre människor och det ska vara enkelt att ta sig dit med cykel. Här förstärks den sociala samvaron av de äldre med odlingskunskap och de yngre som vill lära sig. Tillsammans skapar de något nytt, säger Susanna Kapusta.
Odlingslotterna är som stora tårtbitar på cirka 70-80 kvadratmeter men går även att dela. Området börjar anläggas under hösten.

 

Text: Ann-Kristin Rahmberg/iHyllie