Genom den gemensamma tredimensionella modellen kan man nu via www.boihyllie.com se hur sträckan mellan Pildammsvägen och den nya stationen kommer att se ut.

"Tack vare Bygga-Bo-Dialogen är byggherrarna utmed Hyllie Allé på god vä att skapa ett för Malmö nytt och spännande område och 3D-modellen är ett verktyg som medverkar att det blir en attraktiv stadsdel", säger Börje Klingberg Fastighetsdirektör Malmö Stad.

I Hyllie planeras för en ny stadsdel med omkring 8 000 bostäder och lika många arbetsplatser, därutöver innehåller stadsdelen redan en multiarena, kommande mässverksamhet och ett av Europas mest spektakulära köpcentrum. Byggstart utmed Hyllie Allé kommer att ske under det första kvartalet 2012 och första möjliga inflyttning i bostäder och lokaler är beräknad till våren 2013. Via den tredimensionella modellen på www.boihyllie.com kan man vidare få information kring projekten med länkar till respektive byggherres egna hemsidor där bland annat intresseanmälan kan göras.

För ytterligare information, kontakta
Gunnar Nevsten, Marknadsansvarig för Byggherregruppen Hyllie Allé, tel +46 70-547 0527, e-post gunnar@nevsten.com.