Ikano Bostad blir den fjärde av totalt 14 aktörer som fortsätter bostadsbyggandet längs Hyllie allé. Först ut var Roth Fastigheter AB som i november 2013 färdigställde ett flerbostadshus med 54 lägenheter. Därefter har både Lustgården Syd AB och Nevsten Fastighets AB genom varsitt tomträttsavtal för 64 respektive 80 lägenheter kunnat planera sina byggstarter i höst. Med ett markköp får Ikano Bostad tillträde till sin tomt den 1 november och kan börja bygga 113 hyresrätter.

- Vi har uppnått målen för bostädernas utbyggnadstakt i Hyllie och den fortsatta tillväxten känns stark. Under resterande del av 2014 startar bygget av 385 nya lägenheter, 257 längs Hyllie allé och 128 längs Hyllie boulevard, jämte uppförande av hotell, kontorshus och badhus. Det visar också att marknadens byggaktörer har samma ambitioner som staden, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.

Ikano Bostad är angelägna att komma igång med sitt byggprojekt innan årsskiftet. Men det är mer än bostäder som är viktigt att lyfta fram i denna del av centrumområdet.

- Vårt kvarter kommer att uppföras vid Allétorget, den lokala mötesplatsen som planeras i området. Därför satsar vi på bokaler, lokaler med möjlighet att driva en rörelse i anslutning till det egna boendet. Konceptet är nytt för oss, men vi ser det som självskrivet för Hyllies småskaliga delar och är övertygade om att det kan skapa ytterligare mervärden för Hyllie som boplats, säger Christian Dahlman, chef för bostadsutvecklingen på Ikano Bostad.

Bokaler är en nygammal boendeform, vanligt förekommande fram till 1960-talet i svenska och utländska städer. I modern tid har MKB Fastighets AB varit först i Malmö med att erbjuda bokaler på Östervärn och i Rosengård. Och konceptet har slagit så väl ut att bokaler nu även gjort intåg i Västra hamnen och andra delar i Malmö.

- Bokaler är ett bra tillskott för den blandstad som Hyllie ska utvecklas till, med varierande boendeformer och lokallösningar som kan erbjuda något för alla. Dessutom är det ett hållbart koncept som kan stärka det lokala entreprenörskapet och berika det sociala livet i området, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö stad.

Fakta:
Köpeavtalet avser fastigheten Mjölner 1 som ingår i Detaljplan 5051. Med markförvärvet avser Ikano Bostad AB uppföra ett flerfamiljshus om totalt ca 8000 kvm BTA samt lokaler och bokaler om totalt ca 600 kvm BTA. Den totala köpeskillingen uppgår till 22 335 000 kr.