Pågående byggprojekt i det som ska bli Malmös andra centrum är koncentrerade längs områdets två huvudgator, som knyts samman i sydvästra hörnet av Stationstorget. Här uppförs i dagsläget kontorshuset Klipporna och på torget Point View hotel. I boulevardens nordliga riktning pågår uppförandet av ca 250 bostäder längs shoppingcentret Emporias långsida. På andra sidan gatan och runt Malmö Arenas norra gavel uppförs Arenahotellet. Nu tar utbyggnaden längs boulevarden klivet över på norra sidan, mot badhuset och Kroksbäcksparkens gröna kullar.
 
- Det är viktigt att vi bygger en sammanhållen stad. Med utvecklingen av bostadsområdet Holma på ena sidan och den växande utbyggnaden i Hyllie på andra sidan förstärker HSB Sundsfastigheter med sitt projekt kopplingen mellan det nya och befintliga, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.
 
Hyllie boulevard fortsätter längre norr ut via bron över Annetorpsleden och når sin ena ände där Malmös nya familjebad nu uppförs med ett kringliggande parkområde. Det är här, på västra sidan av boulevarden, söder om badhuset och öster om Bellevuestadion, som HSB Sundsfastigheter nu köper mark för att i en första etapp uppföra 130 hyreslägenheter med planerad byggstart våren 2014.
 
- Vår satsning är på rätt plats och i tiden. Vi kände tidigt att Hyllie hade potential att utvecklas till en stadskärna med funktioner för både aktiviteter och upplevelser. Här fanns redan arena, stadion, ridhus och racketanläggning. Därför har vi utvecklat konceptet Sportsbyn med hyreslägenheter som kommer att presentera något helt nytt inom innovativ arkitektur. Och till detta har ett familjebad och en aktivitetspark för alla generationer tillkommit som närmaste grannar, säger Petra Sörling, chef för HSB Sundsfastigheter.

 

Läs mer om alla bostadsprojekt i Hyllie under Bostäder
Läs mer planerade hyreslägenheter på HSBs webbplats