De klimatsmarta byggnaderna, som i Hyllie omfattar bostäder, kontorslokaler och en förskola, ingår i demonstrationsprojektet Buildsmart - energy efficient solutions ready for the market, där städer och bostadsområden från flera europeiska länder deltar.

Förutom att testa nya lösningar för energiförbrukning och ventilation får boende och brukare också prova på att leva ett klimatsmartare liv. Bland annat genom att själva kontrollera och styra energiförbrukningen via så kallade Smarta hem.

Kronor ökar medvetenheten
Den totala energiförbrukningen i de energisnåla bostäderna och lokalerna beräknas att hamna under 60 kWh/m2 och år. Målsättningen är att förbrukningen ska visas i kronor istället för kilowattimmar för att ytterligare förenkla för och höja medvetenheten hos boende och brukare.

2014 ska samtliga bostäder och lokaler stå klara för inflyttning. För vissa av dem tas det första spadtaget redan nu i vår med en planerad genomsnittlig byggtid på 15-18 månader.
- Vi vill komma åt de kunder som har ett tekniskt intresse och som samtidigt önskar att leva i ett modernt och resurseffektivt boende, säger Rikard Roth, vd för Roth Fastigheter som satsar på klimatsmarta hyresrätter i Hyllie.

Skanska, Ikano, PEAB, NCC, är de fyra andra byggherrarna i Malmö som ingår i projektet. Även forskningsinstitut, kommuner och företag deltar i det samarbete som sker mellan deltagarländerna Sverige, Irland och Spanien. WSP och IVL spelar viktiga roller i projektet tillsammans med Malmö Stad som huvudprojektledare.

Internationellt samarbete
Eneritz Barreiro är en av deltagarna från det spanska bolaget Technalia som fanns på plats i Hyllie under kickoffen för Buildsmart i Malmö den 16 januari.

- Det är en förmån att få ingå i ett nätverk som ger ovanliga möjligheter till internationella kunskapsutbyten, säger hon.

Deltog under dagen gjorde även projektledare från Irland och en representant från Europeiska Kommissionen.

- EU har som mål att sänka koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2020 och med 80-90 procent till år 2050. Vi har långt kvar för att nå dit, därför är det extra viktigt att berörda aktörer från flera europeiska länder får möjlighet att träffas så här och demonstrera att det finns lösningar, säger Sven Dammann från Europeiska kommissionens avdelning för energiteknik och forskningssamordning.

Ulrika Hammargren, miljösamordnare på Ikano Fastigheter, håller med.

- Det finns många klimatsmarta projekt i Sverige, men svenska byggherrar har sällan ett samarbete med internationella representanter inom branschen. Ett kunskapsutbyte över gränserna kan vi alla dra nytta av, säger hon.

Projektet Buildsmart finansieras till merparter av EU som beviljat de 13 deltagande organisationerna cirka 50 miljoner kronor i bidrag.