text Camilla Westemar & Åsa Lempert
foto Urszula Striner

Redan när diskussionerna om Charlotte Gyllenhammars Motherinleddes med Malmö stad, fanns tankarna på just ett barn. Men det skulle dröja drygt två år innan barnet fick ta plats i Hyllie och nu återstår äntligen bara mindre justeringar av vattenflödet.
- Jag blev verkligen glad när Malmö stad hörde av sig och ville ha ett verk till, säger Charlotte Gyllenhammar och tittar på barnet som visar sin bästa sida i det annars ganska frånvarande solljuset.
- Och placeringen blev riktigt bra. Dels med närheten till badet och alla barn som kommer hit för att lära sig simma, dels för att verket blir mer tillgängligt här jämfört med Mothersom ju står i en rondell.

Uppmuntrar barn i simskola
Placeringen utanför Hylliebadet blir som en uppmuntran till alla de barn som besöker badet. Koka kaffe, alltså att blåsa bubblor i vattnet med munnen under vattenytan, är något av det första ett barn lär sig när det gäller vatten och simning, och är även ett av momenten i det första simmärket man kan ta: Baddaren.
- Det är något alla barn får lära sig - att det inte är farligt att få vatten i munnen och näsan, säger Inger Lindstedt från Malmö förskönings- och planteringsförening, som finansierat skulpturen med 4,3 miljoner kronor.

- Alla stadsdelar behöver konst. Vi tycker att det är viktigt att barn omges av god konst - de kommer nog att känna igen sig i statyn - det blir en naturlig koppling till badhuset och vad barnen själva ska göra där. Det är så roligt att de här två skulpturerna hänger ihop, att det finns ett samband mellan dem, säger föreningens ordförande Inger Lindstedt. 

Offentlig konst behövs
Skulpturen är, liksom sin mor, tillverkad i brons. Efter Charlotte Gyllehammars original, har huvudet gjutits i delar och svetsats ihop i Bangkok för att sedan praktas i ett stycke till Malmö. Ansiktet har getts en brunaktig patina som ger liv åt metallen, en patina som med åren kommer att fördjupas med vattnets hjälp. Barnet med de knubbiga kinderna står nu i en betongbassäng med vatten upp till munnen. Genom det grunda vattnet syns banden i brons, som får knyta samman de olika materialen och som samtidigt för tankarna till ett solur.

Får spridning utanför centrum
- Vi är glada för att&child nu är på plats här i Hyllie med stöd från Malmö förskönings- och planteringsförening, säger gatukontorets projektledare Peter Gustafsson.
- Offentlig konst ska vara en del av hela Malmö, inte bara de centrala delarna. Konstverket &child bidrar till det med sin placering vid Hylliebadet mellan Holma, Kroksbäck och det nya utbyggnadsområdet.
Malmös förre stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson är också han på plats för att bese stadens senaste offentliga konstverk.
- Båda konstverken innebär ett fantastiskt lyft för hela stadsdelen, säger Gunnar Ericson som de senaste åren jobbat med stadens konstnärliga gestaltning, bland annat på  och kring Malmö live.
- Det är två omedelbara och mycket empatiska konstverk som på ett bra sätt knyter samman nya och gamla Hyllie med sin placering på varsin sida av Annetorpsleden.
Efter några justeringar av vattentekniken och därefter en slutbesiktning, ska &child invigas någon gång i november.

 

Läs även:

Vattnet i Hyllie har fått ett ansikte