I december 2015 erhöll Eurogross AB en markreservation för sin ambition att utveckla 6 500 kvadratmeter handelsyta med ett City Gross i bottenplanet av ett kvarter där andra butiker men även bostäder och parkeringsgarage integreras. En plan som nu förverkligas med det aktuella fastighetsköpet.

- Vi är glada över att nu få möjlighet att ta nästa steg i vår satsning på Malmö, en expansiv stad där behovet av moderna livsmedelsbutiker som i form och erbjudande är optimerade för nya kundbehov ökar. Intresset för vårt tänk om att underlätta medvetna val av varor som både smakar och gör gott i butik och genom e-handel ligger helt rätt i tiden och det finns utrymme för fler City Gross i Malmö med omnejd än de vi idag har i Rosengård och på Stora Bernstorp, säger Johan Johnsson, VD för Bergendahls Food, som äger och driver City Gross-butikerna.

Centrumområdet i Hyllie planeras växa både norr- och söderut. Ett viktigt mål för staden är att sammankoppla omkringliggande bostadsområden med expansionen. Med Hylliebadet och skateparken i utbyggnadsområdets norra del har Kroksbäck och Holma placerats i ett nytt sammahang. Satsningen som Eurogross AB gör i områdets östra del hänger samman med den täta kvartersbebyggelsen med bostäder som pågår längs Hyllie allé, där även Hyllievångsskolan uppförs.

- En viktig strategi för integrationen är att skapa gemensamma målpunkter. Eurogross satsning stärker vår ambition att skapa en blandstad. Men vi ser också en större livsmedelsbutik som en målpunkt för både Hyllie och Lindeborg i områdets östra del, vilket stärker sammankopplingen och skapar en bra balans för området som helhet, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad.

Malmö stads försäljning av Hyllie 4:2 utgör en köpeskilling på 85 312 500 kr och avser byggrätter med en bruttoareal om 25 200 m2, var av 6 675 m2 är avsett för handel och 18 525 m2 för bostäder. Eurogross AB tillträder marken 1 april 2017. Kvarteret beräknas stå klart under senare delen av 2018 och skapa cirka 60 nya arbetstillfällen i samband med etableringen av City Gross i Hyllie.

Källa: Pressmeddelande Malmö stad