Text Camilla Westemar / foto Urszula Striner

Framtidens park är aldrig färdig. Det klingar kanske inte så väl, men det är faktiskt en park som ska bli verklighet - det är nämligen namnet på Hyllies största stadsdelspark som blir lika stor som Folkets park. I veckan presenterades det vinnande bidraget som ska ge Hyllieborna och andra Malmöbor en park att njuta av och se förändras med åren.

Intresset för att formge den stora parken har varit stort; 24 idéer kom in, av dessa valdes fyra ut. Kvar som vinnare stod Nyréns Arkitektkontor som tillsammans med sitt team tagit fram en park som ska växa och åldras med stil.

- Vi är så glada att vi kom med och nu också ska få se vårt förslag bli verklighet, säger Stina Linder, arkitekt på Nyréns.

- Det här blir en park att betrakta, njuta av men också att vara delaktig i. Allt levande är i ständig förändring och i framtidens park är det tillåtet att förändras.

"Kultur i norr, natur i söder"
I grova drag kan parkens utseende sammanfattas med orden "kultur i norr, natur i söder". En första etapp i den norra delen blir parkens hjärta, med växthus, kiosk, café och plats för evenemang.

I nära anslutning planeras en ny temalekplats med namnet Lilla Hyllie, med möjligheter för barnen att själva skapa sitt Hyllie på en del av lekplatsen. Här planeras också en klätterskog som ska formas av tidens tand och klättrande barn.

Ett grönt vardagsrum, kallat parkhyllan, kommer att löpa längs hela parkens östra sida och binda samman bebyggelse och park - en plats för umgänge, hoppas teamet bakom förslaget.

I söder får parken ett mindre tämjt utseende, med skogspartier och ett naturligt utegym som främjar möten, kreativitet och rörelse.

Lantligt i urban miljö
Som en slingrande röd tråd kommer vatten att rinna genom parken - att njuta av men också med funktionen att hantera dagvatten och skyfall. Området i söder kommer omväxlande att vara delvis torrlagt, delvis en våtmark i den södra sänkan - allt beroende på vädret.

- Vi tar in det lantliga i den urbana miljön i parken, när stad möter land längre söderut, säger Karin Larsson, Nyréns Arkitektkontor.

Ännu ett tag kommer det 64 000 kvadratmeter stora området i södra Hyllie att ligga orört, granne med såväl en pulserande stadsdel i ständig förändring som med grönskande landsbygd. Nu börjar arbetet med att tillsammans med Malmö stad och Hyllieborna bearbeta det vinnande förslaget.

Stort engagemang på lång sikt
Om allt går enligt planerna ska den norra delen samt de stora strukturerna i parken börja anläggas år 2020.

- Jag är glad att Malmö stad vågat fatta det modiga beslutet att ta sig an ett förslag och en park som kräver stort engagemang och delaktighet på lång sikt, och som aldrig blir riktigt klar, säger Stina Linder.

Se ritningarna, visioner och förklaringar för det vinnande bidraget här

Alla fyra förslag till stadsdelspark finns att se här. Alla bidrag finns också att se i Stadshusets foajé 30 augusti-28 september. 

 

Fakta/ Hyllie Stadsdelspark
• "Framtidens park är aldrig färdig" har tagits fram av Nyréns Arkitektkontor AB, Ekologigruppen AB, Marcus Abrahamsson Arkitektur AB och Peter Linder - Linders plantskola.

• Juryns motivering:

Den robusta utformningen, tillsammans med en stark idé om en park som får växa fram successivt och utvecklas över tid, är förslagets styrka. Växthus och café anknyter fint till Hyllies odlingstradition och kommer, tillsammans med temalekplatsen, att göra parken till en plats där alla vill vara.

Genom att vidareutveckla tankarna om att låta människor vara med och sköta och utveckla parken, finns förutsättningar att skapa en riktigt grön, levande och dynamisk park som bara blir bättre och vackrare med åren. Förslaget med sina många dimensioner har alla förutsättningar att föra Malmös stolta parktradition vidare in i framtiden.