Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

Dagvattenparken är Hyllies senaste gröna lunga och samtidigt ett dagvattenmagasin, vilket har gett den sitt namn. Parken är utformad för att kunna ta emot så mycket som 6 600 kubikmeter vatten, en mängd som nästan är svår att föreställa sig.

Det var också utgångsläget för projektledaren Edit Stormwalther när hon tog över vid ritbordet 2016. Nu ser hon fram emot att se parken förändras med årstiderna och hoppas att ännu fler hittar hit.

- Jag hoppas att parken blir en tillgång för alla som bor, jobbar och besöker Hyllie, säger Edit Stormwalther och visar grillplatsen med utsikt över dammen.

- Tanken är att parken ska inbjuda till lek och upptäckter, det är en levande park som är obestämd och flexibel och som ska överraska.

Hem för vattensalamander
Det böljande landskapet kan alltså förändras med vädret. Kraftiga skyfall ska kunna samlas upp tillfälligt i den för dagen ganska lilla dammen som tillåts svämma över sina breddar när det behövs.

- Söder om parken fanns en mindre damm tidigare som visade sig vara boplats för små vattensalamandrar. Nu hoppas vi att de ska hitta hit när de vaknar till våren, och kanske kan man se dem ligga och sola på stenarna runt dammen då, säger Edit Stormwalther.

Matta av färger till våren
Vi promenerar mot bebyggelsen och den del av parken som ansluter till Tygelsjöstigen i söder. En stor grönyta med små träddungar visar sig bjuda på överraskningar till våren.

- En del av gräsytan blir en äng till sommaren, med högt gräs som sträcker sig upp mot spången vi går på. Men innan dess blir det massor av lökväxter, som en matta av färger som man kan se uppifrån bron, berättar Edith Stormwalther och pekar på de oregelbundet placerade bropelarna i olika tjocklekar som ska leda tankarna till trädstammar.

Exotisk grönska
Brons väl tilltagna utsiktsplats bjuder på vyer över hela parken med sin grönska från alla delar av världen: Högväxande, smala serbgranar som ger lite trollsk Elsa Beskow-känsla, flikbladig al, katsura i sprakande röda höstfärger och mycket annat.

28 olika arter av träd och buskar är planterade i Dagvattenparken och Edit Stormwalther lyfter ett par speciella favoriter:

- Här finns till exempel äppelrönn som är en gammal art som förr användes för att göra cider av. Och så tycker jag om rabarberpoppeln som står här nedanför bron. Den får riktigt stora blad som påminner om rabarberblad i form och storlek.

Fakta/Dagvattenparken
• 23 000 kvadratmeter stor och ligger söder om spårområdet och Hyllie vattenpark.

• Med sin böljande form och lågt liggande damm kan parken ta emot stora mängder dagvatten vid skyfall.

• Vid så kallade 50-årsregn - kraftiga regn som beräknas inträffa vart 50:e år - når parken sin maxkapacitet på 6 600 kubikmeter vatten.

• Dagvattenparken är en del av en större skyfallslösning för att ta hand om stora mängder dagvatten i staden.