Text Lisa Appelqvist / Foto Urszula Striner

16 byggföretag har blivit tilldelade de nya markreservationerna. På årets första Samsyn Hyllie-möte träffades de flesta av dem för första gången för att presentera sina visioner för stadsdelens tre nya bostadsområden.

- Ambitionen sattes tidigt. Hyllie ska vara en internationell plats och jobba med hållbara upplevelser. Positiv respektlöshet och malmöitisk kaxighet - det ska Hyllie stå för. Jag hoppas alla nya är med på det, säger fastighetskontorets Magnus Alfredsson - även inför de aktörer som har varit med från starten 2008 och byggt upp Hyllie av i dag.

Nya utmaningar och höga ambitioner
Nu har den familjen vuxit med nio helt nya byggherrar som ska försöka svara på behoven för några av de uppemot 8 000 personer som kommer att kalla Hyllie sitt hem år 2020.

- Det innebär nya utmaningar för oss som bygger stadsdelen. Att satsa på det lokala, på gemytet kvällstid, på kvarterskrogen, på trygghet och säkerhet, konstaterar Magnus Alfredsson.

Hållbarhet, stolthet, service och evenemang var några av de tidiga ledorden när de första spadtagen togs för tio år sedan. Och de gäller fortfarande. I det nya markanvisningsprogrammet efterfrågade Malmö stad dessutom stor variation av etablerade och nya byggherrar, byggnader för olika målgrupper och projekt och särskilt utformade boenden som LSS-, trygghets- och studentbostäder.

- Vi fick in 40 intresseanmälningar och många med höga ambitioner sett till ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet, berättar Britt-Marie Fagerström på fastighetskontoret.

Söder om badhuset
I det nya området precis söder om badhuset planeras cirka 350 bostäder. En av de helt nya byggaktörerna är ETC Bygg.

- Tidningshuset ETC gör inte bara tidningar utan arbetar även med sociala och ekologiska crowdfunding-projekt runtom i hela Sverige. Här i Hyllie bygger de sina första crowdfundade hyresrätter, berättar arkitekten bakom ETC:s klimatrena hus, Joakim Kaminsky (bild 1:1).

Ikano Bostadsutveckling AB har också fått markanvisning söder om Hylliebadet. Äldreboende, kontor för cirka 100 arbetsplatser och kanske ett LSS-boende väntar.

- Just vid den här platsen, norra Europas bästa kommunikationsplats, sker mötet mellan det gamla och nya Malmö. Det är en härlig möjlighet och vi ska bygga för social hållbarhet, med trygghet och folkrörelse 24 timmar om dygnet, berättar Ikanos Olle Ingman.

 Solkvarteren
Med vattentornet på andra sidan järnvägsspåren ska det nya området Solkvarteren leva upp till sitt namn - med fokus på solenergilösningar.

Här anläggs Dagvattenparken och mitt i områdets mellan 250-300 bostäder förläggs en förskola med stor yta för utelek. Om bara ett par månader är det byggstart för MKB:s 149 lägenheter med sammanlagt 350 kvadratmeter solceller. Solkvarteren utmanar sina byggherrar att införliva solkraft i byggtekniken.

- Jag är själv arkitekt och vi följer alla intressanta och internationella trender när det kommer till solceller och design. Det känns härligt att få vara med här i dag, att få flytta in i det här finrummet som är Hyllie, säger Gunnar Nordfeldt (bild 1:2) som med sitt fastighetsbolag Gunnar Nordfeldt AB arbetar med just klimatsmarta bygglösningar.

Söder om Klipporna
Närheten till Danmark och ambitionen att växa ihop med Södra Malmö har lett till att flera huvudkontor valt att etablera sig i Hyllie. I dag jobbar mellan 7 000-8 000 människor i stadsdelen. Om fem år är det närmare 12 000 personer.

- Den siffran talar sitt tydliga språk, konstaterar fastighetskontorets Magnus Alfredsson.

Inte minst i behovet av bostäder. Klipporna kallas det vita kvarteret som likt ett isblock sticker upp längs järnvägsspåren från Köpenhamn. Nu får byggnaden sällskap när fem kringbyggda bostadskvarter, ett parkeringshus samt kontor etableras söder om Klipporna.

Magnus Knutsson är delägare i nybildade Fler Bostäder i Sverige AB som nu har fått en markreservation i området:

- Vi är en relativt ny aktör och satsar på prisvärda bostäder. Minst hälften av boendena ska vara tillgängliga för låginkomsttagare. För den här byggrätten har vi dessutom en fantastiskt bra ambition att upprätta ett hybridhus, berättar Knutsson.

Läka ihop med södra Malmö
Det nya markanvisningsprogrammet är det första i Hyllie sedan starten för stadsdelen för tio år sedan.

- Att vi nu kan läka ihop det gamla och nya Hyllie är avgörande för Malmös utveckling, konstaterar Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon som kommer att uppföra hyresrätter söder om Hylliebadet.

Huvudparten av byggstarterna - cirka 850 bostäder, kontor och två parkeringshus - kommer att ske hösten/vintern 2018/2019.