Utbyggnaden i Hyllie växer allt tydligare till ett centrum i södra Malmö med stadsstruktur och regionala funktioner kring Stationstorget. Hyllie centrum är redan idag en stark besöksdestination med Malmö Arena, MalmöMässan och Emporia. Men med områdets utveckling uppstår också en del mellanrum och provisoriska ytor. Den största ligger vid hörnet av Stationstorget och Emporia och var tidigare reserverad för Arthur Buchardt och hans hotellplaner. I väntan på att en permanent funktion ska byggas på tomten satsar Malmö stad nu på att fylla den med innehåll som förenar ett urbant stadsliv och en rural landskapskänsla - en så kallad rurban plats som fått namnet Draget.

- Alla byggnader som uppförs bidrar till att både förstärka tillväxten och möjliggöra visionerna i området. Därför är det viktigt att vi från stadens sida i samarbete med intresserade aktörer också ser till att mellanrummen bidar till att levandegöra det nya centrumområdet, säger Peter Gustafsson som är projektledare för exploateringen i Hyllie.

Den 8 000 kvm stora tomten sträcker sig från parkeringen i väst till Stationstorget i öst och löper längs Hyllie stationsväg på ena sidan och tågspåren på andra. Mer symboliskt ligger Draget i brytpunkten mellan staden och landet. Därför har Draget gestaltats med en grön större del för att symbolisera det skånska kulturlandskapet söderut. Den andra delen av Draget ligger närmast stadspulsen vid Emporia och Stationstorget. Den utgörs av ett trädäck som fångar upp det urbana livet närmast hjärtat i området, med utställningspaviljonger av containrar och spontana sittytor med solläge. Draget är en "rurban" zon som symboliskt ska visa områdets karaktär. Det är därför också ett möjlighetsfält där nya och oväntade saker ska få växa fram under tiden som Draget kommer att användas som provisorisk offentlig plats och utställningsyta fram till slutet av 2015.

- Inför öppnandet av Draget har vi sått gräs och odlat honungsört som inom några dagar blommar i lila. Men här kommer växa fram mer av både gröna och sociala aktiviteter efter hand. Också har vi utnyttjat den påtagliga vinden till något positivt, säger Ola Nielsen, landskapsarkitekt på gatukontoret som gestaltat Draget.

För vinden har en annan värdefull kraft tagit plats. Det är Giraffen som producerar förnybar energi genom sin kropp av solceller och en vindturbin. Med en kapacitet på 6 000kWh per år ska Giraffen driva Dragets elanvändning och lokala belysning. Det ligger väl i linje med stadens ambitioner som specifikt i Hyllie vill främja småskalig förnybar energiproduktion. Giraffen ger dessutom fri tillgång till trådlöst nätverk på platsen och fungerar som en laddstation för läsplattor, mobiltelefoner och andra mobila enheter.

Dragets första möbel på trädäcket är den spelande Holmasoffan. I denna kan besökare slå sig ner och genom de inbyggda högtalarna spela upp den musik man har med sig. Soffan blinkar sedan i takt med musiken och bidrar till en oas av häng, trivsel och möten.

Offentliggörandet av Draget sker samtidigt som tävlingsveckan startar för Eurovision Song Contest 2013 i Malmö Arena. Till minne av detta evenemang och dess symboliska fjäril, med budskap om samarbete över gränser, kommer cirka 90 elever i årskurs 3 från olika skolor genomföra ett konstprojekt på trädäcket. Här ska eleverna få blanda betong i fjärilsformar och gjuta sina handavtryck. De 90 formarna kommer senare att färgläggas och installeras innan sommarlovet, som en fjärilslund i Dragets gröna del.

- Vi känner oss både rörda och berörda av att vara med i detta sammanhanget. Inte minst eftersom eleverna kommer från Hyllie och Limhamn/Bunkeflo som idag är olika stadsdelar. Men inom ett par veckor går vi samman och blir en gemensam del av Malmö, säger Gunn Hanéll, rektor för Djupadalsskolan.

Reportage från dragets invigning kommer under dagen!

Här finns mer information om draget (pdf)