Text: Åsa Bremer-Lundberg
Foto: Peter Kroon

Tidigt under den kyliga tisdagsmorgonen den 16 juni hade en tapper skara samlats för förmiddagskaffe med lyckokaka - men huvudsakligen för att se de första spadtagen grävas i Badhusparken vid Hyllebadet.

Ola Melin, stadsträdgårdsmästare och tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic (S) klättrade upp i grävmaskinen, rattade på spakarna och grävde ut en del av det som ska bli solgropen.

- Glöm inte att gräva ner till Kina, skämtade Milan Obradovic och syftade på parkens tema yin och yang.

- Det är roligt med en solgrop, sa Ola Melin. Det är en gammal företeelse från 1950- och 60-talet och nu ska vi återinföra det.

- Här kan man ligga och gassa i solen, fortsatte Ola Melin. Här i Skåne blåser det rätt friskt och då är det bra med en grop som tar vinden.

Kring det nya Hylliebadet (som öppnar den 15 augusti 2015), och vid foten av Kroksbäcksparkens gröna kullar skapas en plats för alla generationer. Här blandas aktiviteter och rekreation i en härlig mix, med ytor för basket, boule, studsmattor och parkour. En stor pelarsal av lärkträd ska bilda lummighet i väster. Och likt en Hyllieranka ska odlingslotter slingra sig ända ner till Vattenparken i söder.

Susanna Kapusta, landskapsarkitekt och projektledare i Malmö stad berättade om regnträdgården som kommer från England.

- Vi vill prova något nytt här. Det är ny teknik som används mer och mer - regnträdgård innebär ett vattenmagasin där regnvattnet försinner ned och fördröjs.

I Badhusparken kommer också olika träd finnas såsom robinior och tallar men även en rosenträdgård, grillplats, labyrint, blomsterängar och en prärie.

Ola Melin berättade i sitt tal om ett besök från Brooklyn Botanical Garden i New York härom veckan.

- Vi åkte till Kroksbäckspaken och gick över kullarna här.  De tyckte det var häpnadsväckande, det vi håller på med i en så liten stad som Malmö. Det var en klapp på axeln för oss, sa Ola Melin.

Milan Obradovic kontrade med ett annat internationellt besök i sitt tal, och berättade:

- Vi hade besök från Hawaii i helgen och de blev imponerade av gröna Malmö, sa Milan Obradovic.

- Malmö är parkernas stad och nu bygger vi ihop Malmö. Fyra hektar - där yin representerar den harmoniska delen av Badhusparken och yang den aktiva delen av parken som byggs 2017-2018. I yang kommer det bland annat att finnas basketplaner.

Efter att Milan Obradovic och Ola Melin testat grävskopan fortsatte de grävandet med en guldspade med två handtag klädda med rosa rosetter.

- Det känns bra, sa Milan Obradovic om Badhusparken.

- Det är en viktig del för Malmös utveckling. Vi bygger ihop Malmö - Kroksbäck, Hyllie och Hyllierankan. Här kan folk mötas över generationsgränserna.

Yin - den lugna delen
Den första delen av Badhusparken öppnar redan i slutet av året. Utformningen av parken är inspirerad av universums urkrafter Yin och Yang som kommer att vara två helt olika delar av parken. Yang som representerar aktivitet och spänning och kommer även att innehålla pelarsal av lärk, klätternät, sportplaner och en parkourpark.

- Parken har många funktioner och målgruppen är från noll till hundra år. Den är så pass stor och den har många funktioner. Yin är den lugna delen av parken som vi håller på att bygga nu. Här kan man sola, umgås, grilla och bruka den fruktbara jorden. Hyllierankan ingår i Yin-konceptet, berättade Susanna Kapusta.

Hyllierankan
Till parkområdet tillhör odlingsområdet Hyllierankan som slingrar sig likt en jättelik ranka ner mot söder. De cirkelformade odlingsdelarna ska bindas till en händelserik gångslinga. Mellan cirklarna växer blommande fruktträd som binder ihop temat ned till Vattenparkens körsbärsdal.

Det är i nuläget kö till de 129 befintliga odlingslotterna. Alla Malmöbor har dock chans att ställa sig i kö för att få en odlingslott i Hyllierankan.

Anmälan
www.malmo.se/odlingslotter