När det handlar om värmeledningar och energismart infrastruktur så gäller det att börja i tid. Rören i gatan måste vara på plats och VVS-systemen i fastigheterna måste vara rätt dimensionerade för att framtidens smarta nätlösningar ska gå att använda.

- Arbetet har ju pågått under många år, men det är nu det händer, säger Elin Lund som står intill ett hål i marken med två fjärrvärmeledningar blottade.

- Det är ett rör för framledning och ett rör för retur. Och det är just temperaturen på framledningen som är dynamisk och kan variera, förklarar hon.

 

Mer flexibelt för låga temperaturer

Fjärrvärme är som bekant sedan länge ett energismart sätt att värma upp fastigheter på.

Men för att kunna återvinna spillvärme från till exempel solfångare så måste den hålla samma temperatur som ledningsnätet. Tidigare har temperaturen på vattnet i värmeledningarna behövt hålla en temperatur på 95 grader, men i det nya dynamiska fjärrvärmenätet i Hyllie är flexibilteten större då ledningarna kan hantera mycket lägre temperaturer.

- Alla de fastigheter vi ser här är anslutna, berättar Elin Lund.

- Roth Fastigheter, Lustgården, Nevsten - alla byggherrar här på Hyllie allé. Och även Ikanos, Midrocs och Annehems byggen kommer att ansluta sig.

 

De boende blir prosumenter
Här i Hyllie har både de nybyggda och de blivande husen klimatsmarta lösningar för att producera egen energi, som till exempel solfångare eller solceller på taken. Och när huset eller de boende själva inte behöver energin som produceras är tanken att den i framtiden går att skicka vidare till en annan mottagare och alltså kan göra nytta någonannanstans.
- Då nyttjar man spillvärmen och det blir bättre energibalans, säger Elin Lund.

Momentet gör Hylliebon till en så kallad prosument - en konsument som producerar - och tanken är att denne också får ekonomisk ersättning i gengäld.
Med det dynamiska fjärrvärmenätet ökar alltså möjligheterna att fånga upp och leverera lokalt producerad energi och överskottsvärme vidare till nätet, eftersom det kan hantera större temperaturskillnader än dagens nät.
- I framtiden kommer energisystemet att förändras, det blir en större mix av lokalt producerad energi än vi har idag. Då är dynamisk fjärrvärme en intelligentare infrastruktur där vi kan ta tillvara på energin i systemet på ett mer effektivt sätt, säger Elin Lund.

Bäddar nu för framtida möjligheter

Visserligen har ingen av aktörerna ovan än så länge börjat använda det dynamiska fjärrvärmenätet för att skicka vidare överskottsenergi.

- Det viktiga är att förutsättningarna finns där. Affärsmodellen för hur det ska fungera i större skala är inte helt satt än. Vi är måna om att utveckla detta tillsammans med kunderna och arbetar aktivt för att hitta en lämplig modell.


FAKTA/ HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR
I februari 2011 undertecknades ett klimatkontrakt mellan Malmö stad, E.ON och VA SYD med målsättningen att energiförsörjningen i Hyllie bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi år 2020.
Läs mer om klimatkontraktet och Hyllies klimatsmarta energilösningar.