Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

"Giraffen" med solpaneler, några avsatser som vetter mot en tom gräsyta och parkeringar - och den alltid närvarande vinden. Det är vad som präglar den återstående öppningen in mot torget och Hyllie station.

En grå vinterdag i början på det nya året får man släppa fantasin lös för att se de kommande 55 000 kvadratmeter stora kvarteren framför sig. Kvarter som ska stå för innovation, hållbarhet och delningsekonomi, och framtidens stadsbyggnad.

Provar spännande lösningar
Maria Ekström är affärschef på Midroc Properties och berättar att arbetet med att skapa de allra bästa förutsättningar för boende, verksamma och besökare, pågår för fullt och har gjort så sedan förslaget vann markanvisningstävlingen för tre år sedan.

- Här ska vi tillsammans med våra samarbetspartners skapa de bästa förutsättningarna för att leva, bo och arbeta hållbart och innovativt, och vi provar många spännande, nya lösningar. De här tankarna ska leva när området är klart och nu skapar vi möjligheterna, säger Maria Ekström.

Sju byggnader - sju identiteter
Embassy of Sharing kommer att bestå av sju byggnader, med olika identitet och funktion. Här blandas verksamheter med bostäder, där tillgänglighet och öppenhet är viktiga ledord. Som namnet säger löper tanken om delningsekonomi som en röd tråd genom hela projektet: att dela produkter, information och ytor skapar mervärde för alla.

Fyrtornet som vetter mot stationen blir till exempel en av Sveriges högsta kontorsbyggnader i trä, ett hållbart byggmaterial med låg miljöpåverkan i jämförelse med andra material.

- Fyrtornet blir en fantastisk siluett som kommer att bryta av mot kringliggande hus, med träfasad i faluröd ton. Här ska de två första planen vara gemensamma, allmänna ytor som bjuder in till utveckling och engagemang, oavsett om du arbetar i huset eller bara passerar, berättar Maria Ekström och ger exempel på hur delningsekonomin kan ta sig uttryck i Fyrtornet:

- Tänk att en bagare kanske använder en lokal på morgonen för att baka och sälja bullar. Till lunch tar en restaurangägare vid och på kvällen hålls en föreläsning i lokalen.

Grönt torg, serveringar och saluhall
De övriga fastigheterna - Droppen, Drivbänken, Skogslunden, Levnadskonstnären, Basaren och Fabriken - ska tillsammans ge området en levande och omväxlande karaktär.

Mot spårområdet byggs Basaren som bland annat kommer att innehålla saluhall och serveringar. Den vetter in mot det torg som blir en samlingsplats mitt i Embassy of Sharing.

- Drivbänken hoppas vi blir en plats för entreprenörskap och start up-verksamheter som kan dela både ytor och idéer. Den gröna fasaden och trapporna in mot torget kommer att ge området en kvarterskänsla, säger Maria Ekström.

Levnadskonstnären har - som namnet antyder - ett fokus på hälsa och kan till exempel inrymma spa, gym och företag med inriktning på hälsa.

Mötesplats under hela byggresan
Fyrtornet beräknas stå klart för inflyttning 2023, hyresrätterna i Droppen ett år senare. Hela Embassy of Sharing ska vara klart om sex till sju år.

- Men området ska vara en plats för möten och liv under hela resan. Redan till våren planerar vi för gröna aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners Botildenborg och Rekoringen, för att skapa mötesplatser mellan konsumenter och producenter, avslöjar Maria Ekström.

Fakta
• Embassy of Sharing är ritat av Wingårdhs Arkitekter och utvecklas av Midroc Properties i nära samarbete med Malmö stad och flera framtida aktörer i området, bland annat Botildenborg.

• På Facebooksidan "Embassy of Sharing" kan du följa och uppdatera dig kring planerna för vårens gröna aktiviteter.