Pilotprojektet ingår i "Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie" som drivs av Malmö stad och Eon i samverkan med Siemens och med delfinansiering av Energimyndigheten. Det övergripande målet för stadsdelen är att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi 2020.

Enligt Eon har byggbranschen en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

- Ju fler som bygger hållbart, desto bättre blir Hyllie som global förebild för hållbar stadsutveckling, säger Mattias Örtenvik, projektchef Sustainable City Eon.

Bostadshuset som byggs i Hyllie kommer att ha en stark miljöprofil, med en mycket låg energiförbrukning. Fastigheten förses med solfångare och de boende kommer att kunna mäta, styra och påverka energianvändningen individuellt.

Systemet ger Eon möjlighet att bland annat mäta värmetrögheten i fastigheten, kapa effekttoppar och prova nya prismodeller. Det ingår även två laddstolpar för elbilar i avtalet. För att säkra en hög energieffektivitet väljer Roth Fastigheter fjärrvärme.

Roth Fastigheter har utvecklat och förvaltat bostadsfastigheter i Malmöregionen i tre generationer. Rikard Roth, vd på Roth Fastigheter är övertygad om att Malmös hållbara utveckling kommer visa sig starkt i Hyllie och han tvekade aldrig att gå in det unika pilotprojektet.

- Som en mindre aktör på marknaden är det en fantastisk möjlighet att få vara först ut och visa att även våra muskler är starka nog att klara höga, internationella ambitioner.

- Vi väljer genomgående energisnåla lösningar. Det säkerställer att vi uppnår högt ställda mål, som kommer hyresgästerna till godo. Och inte minst säkerställa att vi som byggherre har ett attraktivt boende att erbjuda och sparar pengar på sikt, säger Rikard Roth, vd på Roth Fastigheter.