Text: Tobias Christoffersson

"The Embassy of sharing", Delandets ambassad. Så heter det vinnande förslaget i Malmö stads markanvisningstävling för den sista centrumtomten vid Hyllie Stationstorg.

- Det här förslaget innehåller alla de värden som vi efterfrågat. Här finns en tydlig struktur, men också en brokighet och lekfullhet som är lätt att förälska sig i, säger Håkan Thulin, exploateringschef på Malmö stads fastighetskontor och tillika tävlingsjuryns ordförande.

Hållbarhet och delning
På den stora tomten mellan Hyllie Stationstorg, Emporia och järnvägen, invid Hyllie Stationsväg och Hyllie Boulevard, vill byggherren Midroc Property Development skapa en plats som kännetecknas av malmöitisk mångfald.

- Vi vill skapa miljöer som utgör en plattform för samarbete, inkludering och utveckling. Två av våra viktigaste utgångspunkter i projektet är hållbarhet och delningsekonomi, såväl vad gäller tjänster och ytor som fysiska produkter, säger Magnus Sköld, vd för Midroc Property Development.

-Det här är ett väldigt stort projekt för oss: 55 000 kvadratmeter totalt, varav 27 000 kvadratmeter bostäder; vår totala investering blir bortåt 2,5 miljarder kronor.

Gränslösa möjligheter
Sju mindre kvarter med olika utseende och identitet. Bostäder med en variation av upplåtelseformer och gärna med både student- och äldreboende.

Varierade kontorsmiljöer inklusive startup- och inkubatorlokaler, småindustrier, marknadsplatser med mera - möjligheterna i "The Embassy of sharing" ska vara många och gränslösa.

Därtill ett grönt stråk, kantat av en basar med paviljonger mot järnvägsspåren, och tre mindre gränder som binder ihop torget och de sju kvarteren.

Ett Lilla Torg för Hyllie
Joakim Lyth, arkitekt och kontorschef på Wingårdhs i Malmö, har själv haft Stationstorget och den tomma tomten som utsikt från sin arbetsplats i flera år.

- Vi funderade över vad som saknas i Hyllie och tänkte på en plats som kan komplettera Stationstorget på samma sätt som Lilla Torg kompletterar Stortorget i Malmös innerstad: en publik plats, inbäddad i grönska och med bebyggelse omkring i en mindre skala.

Nu påbörjar Malmö stad sitt arbete med detaljplanen för området; beräknad byggstart är 2019-2020. Första etappen blir troligen Fyrtornet, det tolv våningar höga huset mot Stationstorget.

Hela projektet uppskattas stå klart kring år 2026.