Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie pågår mellan den 20 februari och den 20 maj 2014. Onsdagen den 12 mars kl 19 bjuder Malmö stad in allmänhet och medborgare för en dialog kring utbyggnaden i södra Hyllie. Då presenteras den fördjupade översiktsplanen och möjlighet ges att lämna synpunkter på förslaget.

Plats
Hyllie Infocenter, bottenvåningen i Malmö Arena, Hyllie stationstorg 2

Tid
Onsdagen den 12 mars kl 19
 

Den fördjupade översiktsplanen, med möjlighet att lämna synpunkter, finns tillgänglig fram till den 20 maj 2014 på: www.malmo.se/sodrahyllie