Markparkeringen i västra delen av Hyllie centrum har tjänat bilburna besökare i området med 1 600 bilplatser ända sedan Malmö Arena invigdes i november 2008. Det är ingen traditionell parkering med asfalterad yta och rutnätsstruktur. Här finns inte ens en rak linje eller ett hörn. Istället har den befintliga jorden stabiliserats med kalk och fått en topografisk form som samspelar med grönstråket runt omkring.

Då Malmö Arena fått sällskap av både MalmöMässan och Emporia har Malmö stad parallellt med områdets framväxt arbetat med att finna en form som på ett tydligt sätt kan fungera som vägvisning på parkeringen.


Lokala landmärken

- Med ytans organiska form har vi verkligen behövt tänka utanför ramarna och istället arbeta med varierade orienteringspunkter i form av lokala landmärken på parkeringen, säger Ola Nielsen, landskapsarkitekt på Malmö stad som designat lösningen.

Vägledarna på parkeringen är 15 belysningsstolpar som nu fått vadderade höljen i fem olika färger och former. Under dygnets mörka timmar förstärks formerna med hjälp av inbyggd belysning i de fyra väderstrecken.

- Bra design är alltid en växelverkan mellan form, färg och funktion. Det känns extra kul att arbeta med en parkering som funktion, där staden låter alla delar tala, säger scenograf Åse Persson på Prosit Design AB, som producerat lösningen.

Valet av färger på stolparnas höljen är baserat på områdets grafiska profil. Och det annorlunda grepp som staden tagit för både parkeringen och dess lokala landmärken visar, som mycket annat i området, ett gränsöverskridande mellan det rurala och urbana - ett rurbant uttryck.