De 20 arkitektfirmorna har blivit fem, och snart är det dags att visa vad man föreslår. Genomgående för samtliga bidrag är dock att badhuset i det nya Hyllie får två ingångar - en mot Kroksbäck och en mot Hyllie.

Läs hela Skånskans artikel.

 

En trygg mötesplats med bred inriktning på friskvård. Det är vad Hyllieborna vill att det nya badet ska vara, vilket framkom under en boendedialog med fokus på badhuset.

Läs hela Skånskans artikel.