Ett förslag kan exempelvis handla om att kunna använda en skollokal till flera ändamål. Den så kallade flexiskolan som är planerad i Hyllie är ett sådant exempel.

Skolan byggs för att kunna ta emot 700 barn från förskola till årskurs sex.

Tack vare en flexibel planlösning kan lokalerna användas både för förskoleverksamhet och skola. 

Det skiljer inte så mycket i hur man planerar och bygger en vanlig skola och en flexiskola, berättar Ella Swahn.

- Höj- och sänkbara bord gör att sittplatserna kan anpassas efter barnens ålder. Extra grupprum gör att lokalen enkelt kan anpassas efter vilka som ska använda den, säger hon.

Flexiskolan uppförs söder om de planerade bostäderna längs Hylle allé och beräknas stå klar hösten 2017.

 

Högstadium av internationell karaktär

En högstadieskola och en IB-skola med internationell inriktning för årskurs 1-9 ska också byggas i Hyllie de närmaste åren enligt planen.

Högstadieskolan har plats för cirka 450 elever. Den byggs på östra sidan av Hyllie Boulevard, mittemot Skanskas nya kontor, slår upp portarna 2020.

2018 är den internationella IB-skolan klar att ta emot cirka 450 elever i årskurs 1-9.

Det finns också planer för en kommunal förskola. Den uppförs i de norra kvarteren längs Hyllie allé av PEAB.  Förskolan får fyra vanliga avdelningar och en uteavdelning - med plats för totalt cirka 80 barn i åldrarna 1-5 år.

Byggstart är senare delen av 2015 och förskolan beräknas kunna ta emot barn i samma veva som de första familjerna flyttar in i bostäderna i området. 

 

Planer på kulturhus

Även en internationell förskola i Hyllie har kommit upp på förslag. En sådan är än så länge bara i idéstadiet.

- Det uppskattade behovet grundar sig på befolkningsprognoser som Malmö stad tar fram. Ingen vet hur många barnfamiljer som faktiskt flyttar till Hyllie förrän de bor här, säger Ella Swahn.

Ett kulturhus i någon av de nya skolorna är ett annat önskemål som just nu diskuteras mellan de olika förvaltningarna. 

- Vi på Stadsbyggnadskontoret tittar på saken tillsammans med Kulturförvaltningen. Ett kulturhus hade varit ett bra komplement till det serviceutbud som finns och planeras i det nya centrumet, säger Ella Swahn och fortsätter:

- Det byggs sällan separata fritidsgårdar nu för tiden. Skollokalerna används efter skoltid istället, på så sätt står inte lokalerna tomma. Så blir det sannolikt i Hyllie också.

 

 

FAKTA: Så här planeras förskolor och skolor i Hyllie

  • Först bedömer man behovet utifrån den befolkningsstatistik som kommunen tagit fram.
  • Fastighetskontoret beställer sedan en detaljplan av Stadsbyggnadskontoret. 
  • Servicekontoret ansvarar för att förskolorna och skolorna byggs. 
  • Sedan hyrs lokalerna ut till respektive förskole- och skolverksamhet.
  • Samtliga byggnader i Hyllie uppförs enligt ett klimatkontrakt.