Liljewall Arkitekter vann tävlingen där tre inbjudna arkitektbyråer deltog. Liljewalls har tidigare bland annat ritat Emiliaskolan i Häljarp.

- Hyllie är ett nytt område med stark miljöprofil och det avspeglas även i skolan, säger arkitekten Stefan Östman.

- Vi vill ge skolan en stark egen identitet som också förankrar den i sitt samman­hang. Skolan ska fungera som ett socialt nav i området.

 

Klar till 2017

Flexiskolan ska byggas söder om de planerade bostäderna längs Hyllie allé. Byggstarten är ännu inte fastlagd men skolan planeras att stå klar 2017.

I den nya skolan, som får omkring 700 elever, blandas förskola och skola till och med årskurs 6.  I starten kommer även äldre elever att gå där. Skolans interiör ska lätt kunna förändras alltefter hur elevernas åldersfördelning förändras.

- Skolan får traditionella klassrum, det var ett önskemål, men dessa kan lätt förändras, efter behov, säger Stefan Östman.

Han berättar att skolans utformning tar upp traditionen från den klassiska Skånegården med en rund och omgärdande form, och att det rundade sig­nalerar både lekfullhet och omsorg.

 

Passivhus - kanske med grönt tak

Skolan blir i praktiken ett passivhus som värms upp med hjälp av fjärrvärme. Materialen har valts utifrån miljö- och hållbarhetshänsyn. Fasaden blir i tegel utmed gatan men mot gården får byggnaden en varmare träfasad.

- Hur taket ska se ut är ännu inte beslutat men vi diskuterar en lösning med gröna tak, säger Stefan Östman.

En skola ska rymma väldigt många olika funktioner: matsal, musik, gymnastik, bibliotek med mera. Samtidigt ska det vara en trygg miljö för barnen som motverkar mobbning.

- Vi vill ge skolan en lekfull utformning där vi arbetar med färg och form. Vi låter byggnaderna växa ut på skolgården så att förråd och andra funktioner kan användas i barnens lek, till exempel att klättra på.

 

Rum för både aktivitet och lugn

Skolgården utformas för att skapa trygghet. Det ska finnas lugna rum, kreativa rum, naturrum, öppna gräsrum och aktiva rum där den motor­iska färdigheten kan sättas på prov.

Hyllies flexiskola ligger, enligt detaljplanen, i direkt anslutning till en stadsdelspark. Det gör det lätt för barnen att också leka i parken.

Liljewalls Arkitekter arbetar ihop med Malmö stad i detaljplaneringen av skolan.

- Det är ett bra samarbete med stor lyhördhet från kommunens sida, säger Stefan Östman.

 

Plats för alla - arkitekternas skiss över flexiskolan (pdf delad i tre filer)

Plats för alla 1

Plats för alla 2

Plats för alla 3