Vintrie park är ett verksamhetsområde beläget i södra delen av Hyllie utbyggnadsområde som beskrivs som Malmös framsida från söder.

Här planerar nu Annehem Bygg & Projekt AB och Peab att uppföra fem större kontorsbyggnader omfattande totalt ca 31 000 kvadratmeter vilket ger plats för ca 1 500 arbetsplatser.

Fastighetsutvecklingen kommer att genomföras i två etapper. Den första genom det aktuella markköpet och ett markanvisningsavtal på ytterligare 18 000 kvadratmeter för den andra etappen, en skrivelse som också godkändes vid nämndens sammanträde.

Hyllies exceptionella läge och tillgänglighet i regionen har växt till ett nytt centrum i södra Malmö med attraktionskraft för kontorsfastigheter och företagsetableringar.

-Både Annehem och Peab står bakom en stor del av det växande företagsklimatet i södra Malmö. Annehem och Peab finns redan i Hyllie centrumområde och att man nu väljer att fortsätta sin projektutveckling i Hyllie ser vi som en fortsatt positiv satsning, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.

-Vi ser verkligen fram emot att utveckla detta projekt vidare. Annehem har varit verksamma i Hyllies tidiga skeden och har redan utvecklat och genomfört flera projekt i Hyllie (Point Hyllie). Detta kommer att bli en mycket framgångsrik plats att etablera sig på, säger Pia Andersson, VD Annehem Bygg & Projekt AB via ett pressmeddelande från Malmö stad.