Världens första cykelboulevard. Det är en annan benämning på den önskade cykelleden som är tänkt att gå från Hyllie centrum till Malmös innerstad, en sträcka på cirka 5 kilometer.

- På vägen passerar cykelboulevarden Malmö arena, köpcentret Emporia, Malmö Mässan, Hyllies nya badhus, Swedbank arena, Stadion, Pildammsparken och Malmö Opera, berättar Mikael Wallberg.

Han ingår i den arbetsgrupp som inom Områdesprogrammet för Holma och Kroksbäck tittat på olika lösningar för att utveckla stadsdelen.

 

Cykelleden ska stärka stadsdelen

En idé är en cykelled - som inte bara är en cykelväg utan också stärker integrationen i området.

- Vi vet att konceptet fungerar, det finns flera exempel på liknande lyckade cykelleder i ibland annat Köpenhamn, säger Mikael Wallberg.

I exempelvis den danska storstadens bostadsområde Ydre Nörrebro har man lett gående och cyklande genom en park som ligger mitt i området. På så sätt har besökare kunnat få en nyanserad upplevelse av platsen som tidigare dragits med negativa fördomar.

Resultatet: Området har upplevts som tryggare, vilket i sin tur har lett till ökad integration. Det har bland annat märkts genom att nya grupper flyttat till området och bostäderna där stigit i pris.

- På samma sätt vill vi lyfta och skapa integration i områdena Holma och Kroksbäck. Man får en helt annan bild av bostadsområden när man får chansen att se dem inifrån istället för utifrån bilvägarna, säger Mikael Wallberg.

 

Rulla längs parkerna

Cykelboulevarden i Hyllie är också tänkt att stärka Pildammsstråket, ett parkstråk som sträcker sig från Pildammsparken genom Holma och Kroksbäck och mot de nya planerade parkerna vid Hyllie centrum.

- Pildammsstråket kommer att få större betydelse som mötes- och rekreationsområde i takt med att Malmö förtätas, säger Mikael Wallberg och fortsätter:

- Idag upplevs Pildammsstråket otryggt på långa sträckor och hänger dåligt samman. Cykelboulevarden kommer att bidra till att stråket hänger samman bättre och upplevs som tryggare.

Just trygghetsfrågan är en aspekt som lyfts i diskussionen om att dra en gång- och cykelväg genom Holma och Kroksbäck. 

Hur blir det på sena kvällar och nätter?

- Förmodligen kommer både Kroksbäcksparken och Stadionområdet alltid att upplevas otrygga på dygnets sena timmar. Stora parker upplevs inte trygga dygnet runt. Men fotgängare och cyklister ska ha många alternativ i staden. Det är dem vi planerar för i första hand. Och vi måste planera för åtgärder i miljöer som upplevs otrygga om vi ska göra dem trygga, menar Mikael Wallberg.

Cykelboulevard - det låter pampigt?

- Det är meningen också, det är därför vi har valt att skapa ett eget begrepp. En cykelboulevard ska vara så mycket mer än en cykelväg. Den ska vara skön att röra sig längs och är en hyllning till dem som cyklar och går i staden. Hur den kommer att se ut i detalj vet vi inte riktigt än. Men den får gärna uppfattas som pampig, säger Mikael Wallberg.

Hur vet ni att satsningen betalar sig?

- Det räcker att titta på de danska förebilderna. De är kvitton på att en cykelboulevard är en åtgärd som bevisligen bidrar till integration för en relativt låg kostnad.

- Pildammsstråket är en av Malmös största stråk som binder samman många bostadsområden. Så att människor verkligen kommer att röra sig längs cykelboulevarden är vi inte bekymrade över. Bara köpcentret Emporia räknar med cirka 10 miljoner besökare per år.

Cykelboulevarden är i skrivande stund i planeringsstadiet. Efter ett beslut av Tekniska nämnden kan den stå klar tidigast 2015.