Text Camilla Westemar & Foto Urszula Striner

Den som kommer till Hyllie österifrån, via Hyllie vattenparksgata, har säkert noterat att en park börjar ta form. Böljande former, små broar och planteringar bildar Dagvattenparken. Förutom att vara en grön oas i Hyllie har parken också den praktiska funktionen som dagvattenmagasin.

Längs gatan väntar ännu en tomt på grävmaskiner och byggare och det är här det unika projektet Brf Solkvarteret snart ska växa fram. 83 bostadsrätter och en affärslokal i två huskroppar blir det - med en gedigen utsida och en smart, digital insida - för framtidens boende.

Hus och energilösningar i samspel
Brf Solkvarteret är ett samarbete mellan byggföretaget Serneke och energiföretaget E.on. Tillsammans har man redan på skisstadiet jobbat för att kunna bygga morgondagens klimatsmarta och hållbara boende.

Sofia Sparr från E.on berättar om ett annorlunda sätt att arbeta som förhoppningsvis får många efterföljare.

- Det är helt nytt för oss som energibolag att kliva in så pass tidigt i planeringen. Nu får hus och energi samspela redan från början. Det innebär till exempel att husens tak lutar åt söder för att nyttja solen maximalt, säger Sofia Sparr.

Ta till vara all värme
Energilösningarna för Brf Solkvarteret tar vara på alla möjligheter att använda energiresurserna optimalt:

Förutom att husen till stor del blir självförsörjande med el genom solpanelerna och möjligheten att lagra överflöd i batterier, tas till och med energin från inbromsande hissar till vara.

- Vi optimerar också effektuttagen genom att använda värmetrögheten i husen. När Malmös värmebehov är som störst, till exempel på morgonen när många tar sig en dusch, kan vi tillfälligt sänka temperaturen på elementen och utnyttja den värme som redan finns lagrad i husen, berättar Sofia Sparr.

- På så vis undviker vi toppar i fjärrvärmeproduktionen och minskar vårt klimatavtryck, både i Solkvarteret och för hela Malmö. Allt det här styrs digitalt av givare i varje lägenhet. Ingen kommer att märka att temperaturen i elementen tillfälligt går ner.

Natur möter industri
Sernekes Carl Knutsson visar skisser på de två husen som fått namnen Warehouse och Naturhuset. Här ska industrikänsla möta naturmaterial genom tegel och trä. Kontrasterna får bilda helheten.

- Vi bygger för hållbarhet i alla steg, både socialt och för miljöns skull. Husen har utanpåliggande, gemensamma balkonger med utsikt över en grön innergård eller ut mot Dagvattenparken. Gården blir grön och kommer att ha platser för umgänge, berättar Carl Knutsson.

- Några parkeringsplatser kommer inte att finnas här, utan i ett närliggande parkeringshus. Där blir det också en mobilitetspool med elbilar, elcyklar och lådcyklar för att underlätta för de boende att resa och leva hållbart, utan egen bil, fortsätter Carl Knutsson.

Smartare vardagsliv
De digitala lösningarna för Brf Solkvarteret sträcker sig längre än till energihanteringen, allt för att underlätta vardagen.

Husen kommer att ha digitala nycklar och lås, vilket möjliggör för att släppa in exempelvis en leverantör eller en hantverkare, utan att de boende behöver låna ut en nyckel eller själva vara hemma.

- Vi kommer också att erbjuda mottagning av paketleveranser som tar större plats genom bokningsbara utrymmen. Några av dem har kylsystem för den som vill ta emot matkassar till exempel, utan att behöva passa tiden för leverans, säger Carl Knutsson.  

På Fastighetsmässan den 27 februari i år tog Serneke, E.on och Brf Solkvarteret emot priset "Sydsveriges smartaste fastighet" av Jan Eliasson, förde detta vice generalsekreterare på FN.

Sedan 2021 äger och bygger Lansa Fastigheter de två bostadshusen som nu blir hyresrätter under namnet Solmagasinet. Inflyttning planeras till våren 2023.

Läs mer om Solmagasinet här

 

Fakta/Solkvarteren

• Solkvarteren är ett av de tre nya markanvisningsområdena i Hyllie. Det växer fram bredvid den blivande Dagvattenparken som sträcker sig längs med järnvägsspåren in mot Malmö.

• Solkvarteren har de bästa förutsättningar för solenergi i alla former med en inramning av grönska på olika sätt. Här skapas en modern boendemiljö som utforskar solenergins möjligheter såväl tekniskt som utformningsmässigt.

• Solkvarteren innehåller bostadskvarter i fem till sex våningar med skyddade innergårdar. I mitten av Solkvarteren är en förskola för 140 barn placerad med en stor utelekyta.

• I kvarteret i öster mot Pildammsvägen planeras ett parkeringshus kombinerat med kontorsbyggrätter mot Hyllie vattenparksgata.

• Tygelsjöstigen löper genom Solkvarteren och ger såväl kulturhistorisk som ekologisk karaktär åt området.

• Solkvarteren ligger bara några hundra meter från Hyllie station samtidigt som de gränsar till Dagvattenparken, som kommer att få en spännande utformning med platser för rekreation och upplevelser.

Uttalat fokus: Solenergilösningar

Byggrätter: Cirka 250-300 bostäder samt parkeringshus.