Text Lisa Appelqvist / foto Urszula Striner

"Det behövs något för folklivet."

"En isbana i vattenparken."

"Aktivera kvällar och helger med torgmarknad och julmarknad."

"Vi behöver förstärka anledningen att stanna kvar i Hyllie - än att bara bo, jobba och shoppa."

"Jag saknar en sak. Något så radikalt som en lattevagn på torget. Så man kan få sig en varm baristalatte redan klockan 07.30 på morgonen."

På Malmö Arena Hotel har deltagare i Samsyn Hyllie samlats. Byggherrar som har varit med sedan det första spadtaget för tio år sedan. Representanter från Malmö stad och nya aktörer som har lockats till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.

Nu sitter de i mindre grupper med anteckningsblock och post it-lappar. På agendan står framtiden.

Tre år framåt
När det mesta som planerades för tio år sedan har, eller är på god väg att hamna på plats, är det dags att kavla upp ärmarna ytterligare lite till.

- Det är nu vi ska utmana varandra till att göra det här till en väldigt bra och attraktiv stadsdel, säger Magnus Alfredsson.

Han är Malmö stads projektledare för Hyllie och har varit med sedan starten. I takt med arenan, tågstationen och Emporia har stadsdelen vuxit fram och börjat fyllas av boende, anställda och besökare.

- Kontorsaktörerna har varit loket sedan 2011. Nu har bostadsdelen tuffat igång rejält. Vi börjar få bort hålen i centrala Hyllie. Det som växer fram kring Allétorget är fantastiskt spännande. Det har blivit lite mera grönt och förhoppningsvis kan man slinka ner till ett kafé och få sig en kaffe, sammanfattar Magnus Alfredsson.

Det har gått fort bara under de två senaste åren. Beväpnade med pennor får mötesdeltagarna nu uppdraget att staka ut nya utmaningar, behov och idéer - men bara fram till 2022.

- Tre år i Hyllie är det längsta fokus vi kan ha, för här förändrats allt så snabbt, konstaterar Magnus Alfredsson.

Från nu till sen
"Dagvattenparken kommer att bli en skithäftig park."

"Vi behöver fler utomhusaktiviteter."

"Fler event som gör att mellanrummen fylls med liv."

I takt med att deltagarna presenterar sig läggs spontana reflektioner på bordet.

- Nu står vi både i myllan och i det nya. Nu gäller det att hålla ihop det. Det är många år som har gått och många år som är kvar för att förverkliga alla planer. Utmaningen är att fortsätta fokusera på utveckling där vardagen finns, säger Ola Gunnefur på fastighetsbolaget Castellum.

- Nu har rätt mycket förvaltning kommit igång i området också. Det har redan gjort stor skillnad, konstaterar Rikard Roth på Roth Fastigheter som lät uppföra Hyllies allra första bostadshus 2013:

- Nu ska vi bibehålla Hyllies attraktivitet och då är det viktigt med gestaltning och hållbarhet. Vi ska hålla uppe kvaliteten.

Hyllies nya pionjärer
Men gruppen av aktörer som har byggt och bygger det nya Hyllie är inte längre ensamma om att dra upp framtidsvisionerna.

På tio år har leråkern kring vattentornet blivit en stadsdel där människor bor, arbetar, reser till hela världen, går i skolan och på evenemang.

Mötesdeltagarna är rörande överens om en sak. De som bor och arbetar i Hyllie är de nya pionjärerna nu. Och det gäller att bjuda med "Hyllianerna" på den fortsatta resan.

- Vi ser en massa effekter av de som bor i Hyllie nu. Det kommer att ske saker. Och vi ska gasa på och stödja det, konstaterar Magnus Alfredsson.

Post it-lapparna? Flera av förslagen och idéerna kommer med stor sannolikhet att märkas av i Hyllie under de tre kommande åren.