På 20 platser runt Stationstorget och längs huvudgatorna i Hyllie centrum finns vägmärket för övergångsställe. Det som formellt benämns som B3 Övergångsställe bland väjningspliktsmärken i Vägmärkesförordningen. Och det som nästan överallt ses som Herr Gårman. Så har bilden även varit i Hyllie. Fram tills förra veckan, då 10 av vägmärkena byttes ut till Fru Gårman.

- Som värdstad för Nordiskt Forum vill vi förmedla jämställdhetstanken så långt det går i hela området där konferensen arrangeras. Med Fru Gårman hittade vi en symbolisk tillämpning i infrastrukturen, säger Peter Gustafsson på gatukontoret i Malmö stad som är projektledare för utbyggnaden i Hyllie.

Fru Gårman har varit reglerad i vägmärkesförordningen sedan 1 januari 2009. Den föreskriver att vägmärket B3 Övergångsställe utgörs av både Herr Gårman och Fru Gårman. En närmare föreskrivning till B3 är att märkena är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans för att ange ett övergångsställe.

- Hyllies utbyggnad började ta fart ungefär samtidigt som Fru Gårman tillkom som vägmärke. I området, som kommer att växa många år framöver, känns det därför naturligt att fortsättningsvis placera både Herr och Fru Gårman vid kommande övergångsställen, säger Peter Gustafsson.

 

Läs mer om Nordiskt Forum Malmö 2014
Läs mer om Trafiken i Hyllie