Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling gick till InnoVentum med juryns motivering:

"Med vindkraftverk i trä och unik tilltalande design, utvecklar InnoVentum produkter för både urban miljö och landsbygd. Deras innovativa hybridlösningar, som förenar solenergi med vindkraft, skapar helt nya möjligheter att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Tillsammans med flera hundra forskare i världen utvecklar InnoVentum de småskaliga lösningarna som bidrar till en hållbar samhällsutveckling."

En giraff i Hyllie
Genom ett samarbete med Malmö stad i maj 2013 installerade InnoVentum sin omtalade produkt Giraffen på den provisoriska tomten Draget, mellan Stationstorget och Emporia (se bild 2). Giraffen är en hybrid av ett vind- och solkraftverk och på platsen utformad som ett exempel på lokalt producerad förnybar energi. Den driver ett antal LED-lampor,
Wi-Fi nät och har uttag för laddning av elektroniska enheter.

Jordgubbsfilosofi 
Pristagaren som Bästa Malmöambassadör tillkännagavs först under galakvällen, utan några på förhand angivna finalister. Det fanns bara en och detta år blev det Petter Stordalen, med motiveringen:

"Petter Stordalen är en synnerligen driven entreprenör, med ett stort miljöengagemang som tydligt syns och märks i hans verksamhet. Under sin långa resa som entreprenör har han gått från småskalig verksamhet till att göra avtryck på de riktigt stora internationella arenorna. Petters egenskapade jordgubbsfilosofi handlar om att alltid göra det mesta möjliga av de chanser som ges; en inställning som utgör grunden för hela hans affärsfilosofi. Petter Stordalen deltar aktivt i Malmös utveckling och uttrycker stor kärlek till staden, vilket gör honom till en alldeles utmärkt ambassadör för Malmö."

Petter Stordalen kan också beskrivas som en norsk investerare, "hotellmagnat", fastighetsutvecklare och miljöaktivist. Som huvudägare av Nordic Choice Hotels står Petter Stordalen bakom Malmö Clarion Hotel & Congress Malmö Live i citykärnan, en av Clarions största satsningar någonsin. Och i Hyllie centrum byggs nu Quality View Hotel i Point Hyllies tredje och fjärde hus, som står färdigställda i september 2015.

- Jag elsker denne regionen, sa Petter Stordalen vid sitt tal inför första spadtaget av sitt hotell i Hyllie den 11 juni 2013.

Och i Hyllie älskas både giraffer och jordgubbar.