GRESB är en branschdriven organisation som arbetar för att bedöma hållbarhetsprestandan i fastighetssektorn runt om i världen.

I ett pressmeddelande presenteras resultatet från en internationell undersökning som årligen görs av GRESB. I denna topprankas Steen & Ström i flera kategorier; "Global Sector Leader", "Regional Sector Leader" och "Green Star 2014". Detta innebär att Steen & Ström har nått visionen om att vara ledande inom miljö- och samhällsansvar i sin bransch.

Totalt 637 av världens största fastighetsägare, med tillsammans 56 000 fastigheter, deltar i den internationella benchmarkingen. Här rankas Steen & Ström som:

Nr 1 av 58 köpcentrumaktörer i Europa
Nr 1 av 115 köpcentrumaktörer i världen
Nr 2 av 326 fastighetsägare i Europa
Nr 4 av 637 fastighetsägare i världen

- De fina resultaten beror på att hela organisationen har arbetat målmedvetet med miljöfrågorna över tid. Miljöhänsyn i köpcentrumdrift är väldigt viktigt. Det ger lägre energiförbrukning och driftkostnader som kommer hyresgästerna tillgodo. Implementeringen av ISO 14001 i hela organisationen innebär ett strukturerat miljöarbete som säkerställer fastigheternas långsiktiga värde. Vi har fokus på miljö i allt vi gör, och detta internationella erkännande är motiverande och vår vision är att upprätthålla den positionen, säger Christer Arnesson Property Director.