Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

- Nu bygger vi arbetsplatser utifrån människors behov, för ett liv i balans, med hälsa och välbefinnande i centrum. Med Eden ser vi slutet på det kontor vi känner i dag, säger Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden, som bjöd in till ett första spadtag i södra Hyllie.

Spadtaget var av symbolisk art - i valet mellan att styra den enorma spontmaskinen eller plantera växter, valde Kungsledens vd Biljana Pehrsson att förse byggområdet med grönska som ska följa med genom hela byggtiden.

- Det känns fantastiskt att vi är igång på riktigt, nu bygger vi attraktiva och hållbara kontor där människor inspireras, säger Biljana Pehrsson.

Fyra hörnstenar för balans
Eden byggs enligt Kungsledens eget koncept - Symbiotic building.

- Vårt koncept Symbiotic building bygger på att människor tar hem och fritid med sig till jobbet. Med vårt kontor ska man kunna skapa en livsbalans där arbetsplatserna är planerade utifrån människors behov, berättar Tina Lindh och förklarar vad konceptets fyra hörnstenar innebär:

- Hälsa och välmående innebär att vi satsar på mer än friskvård och fruktkorg. Det handlar lika mycket om möjligheterna till träning och tillgång till näringsrik mat som om återhämtning, gemenskap, ljud och ljus.

Den andra hörnstenen, Biophilia, handlar om att släppa in naturen genom hållbara materialval och linjer, liksom ljud och ljus.

Tekniken i Eden ska underlätta och förenkla men inte ersätta mänsklig interaktion.

Slutligen Service som genom tillgång till funktioner och tjänster ska underlätta arbetslivet.

- De här fyra delarna skapar en miljö där människor presterar, känner sig kreativa och behåller livsbalansen, säger Tina Lindh.

Delat engagemang
Quick Office är Edens största hyresgäst. Företaget kommer att hyra ut omkring 300 kontorsplatser och delar Kungsledens syn på framtidens kontor.

- Vi har båda människan och miljön i centrum och uppskattar Kungsledens stora engagemang, säger Niklas Lénart, vd och grundare av Quick Office.

När Eden står klart är det två huskroppar med en glaskub som sammanbinder de två delarna som reser sig i södra Hyllie. Utanför fönstren kommer den stora stadsdelsparken att växa fram i väster och mot sundet blir det en mindre grönyta.

Bottenplanet i glaskuben ska skapa en välkomnande stämning där naturen bjuds in genom materialval och utförande. Den stora takterrassen kommer att inbjuda till såväl kreativa möten som rekreation och avkoppling.

Fakta Eden

• Byggherre: Kungsleden AB

• Entreprenör: MVB Syd

• Yta: 8 000 kvm kontorsyta, varav hälften redan är uthyrda till bland annat Quick Office.

• Inflyttningen: är planerad till andra kvartalet 2021.

• Byggnaden certifieras: Enligt Leed och The Well Building Standard.

• Läs mer om Eden och det nya kontorskonceptet Symbiotic Building här