text Nina Eggerth
foto Peter Kroon

VA Syd:s Kretseum ligger i vattenparken intill vattentornet i Hyllie. Här ska barn från sjätte klass och uppåt få djupare förståelse för hur det fungerar med vatten, avfall och energi i vårt kretslopp och vilka utmaningar vi står inför. De ska också få med sig tankar om hur de kan göra miljövänliga vardagsval som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Under sitt invigningstal den 14 januari sa tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic (S) att miljön är vår tids största utmaning.

- Bästa sättet att motverka problemen är utbildning. Kan vi lära barnen kan vi nog lösa det här med hållbar utveckling.

Kraftfull film utan ord
I filmrummet premiärvisades en film på en jättelik skärm, som är svängd i 280 grader. Med bild och kraftfulla ljud, men utan text, visas hur vår jord påverkas av vårt sätt att leva. Mot slutet av den åtta minuter långa filmen dyker en grönskande stad upp med budskapet att genom en hållbar livsstil kan vår värld fortsätta att utvecklas.

På stora touchskärmar utanför filmrummet kan besökarna få testa sina miljökunskaper. Här står Adam Wessfeldt och Victor Gille, som går i sexan på Sveaskolan i Limhamn.

- Man kan se filmer om kretslopp och svara på frågor om energiförbrukning, säger Adam Wessfeldt och visar på skärmen.

Vattnets väg i modell
Konstnären Anders Hellström har gjort en stor modell av framtidsstaden Malmö med Vombverket i ena änden. Genom hela modellen kan man följa vattnets väg genom staden till Klagshamn och Öresundsbron i den andra. Överallt är det grönt, små modeller av människor cyklar, Malmö stads superbussar kör, vindkraftverk snurrar och blå renhållningsbilar rör sig fram och tillbaka.

Som avslutning får besökarna i Kretseum låna varsin Ipad och svara på frågor om konsumtion och miljöpåverkan, som till exempel vilket av flygning, rött kött, nya jeans eller en ny mobiltelefon som de tror har störst inverkan på miljön. 

Från och med 2 februari tar Kretseum emot besök från skolklasser. Målgruppen är i första hand elever från Malmö från årskurs 6 och uppåt. Bokar plats gör man på kretseum.se.

I maj öppnar vattenparken
Vattenparken som omger Kretseum beräknas vara klar i maj i år. Den är tänkt att fungera som ett uteklassrum där barn upp till 12 år kan lära sig mer om vatten. Parken ska vara öppen för allmänheten och tillgänglig dygnet runt.