Text Lisa Appelqvist

Till 2047 kommer Malmö ha en halv miljon invånare. Det ställer stora krav på hållbara trafiklösningar, både för miljön och av utrymmesskäl. När Parkering Malmö bygger nytt bygger man därför för en beteendeförändring.

Transportpooler och laddstolpar
När de boende och verksamma flyttar in i det nybyggda kvarteret Hyllieäng kommer de att kunna ansluta sig till det nya mobilitetshusets bil- och cykelpool. För, förutom 330 parkeringsplatser, satsar Parkering Malmö tillsammans med områdets byggaktörer även på alternativa mobilitetslösningar som elbilar, elcyklar och el-lådcyklar inklusive en cykelverkstad.

- Genom att utöver klassisk parkering även erbjuda bra alternativ till egenägd bil kan Parkering Malmö påverka stadsutvecklingen - och miljön - positivt, konstaterar Maja Sölve, mobilitetsutvecklare på Parkering Malmö.

För kontoren som etablerar sig i Hyllieäng ingår dessutom kontinuerlig cykelservice och en resepott för de anställda via Skånetrafiken.

Bil- och cykelpoolen kommer att finnas tillgänglig i det nya parkeringshuset Hyllieäng som planeras att vara färdigt våren 2024.

Återbrukat fasadmaterial
Det första spadtaget är planerat att tas i augusti i år. Och det är inte bara den delningsekonomiska satsningen på transportmöjligheter som är klimatsmart.

- Det unika med byggprojektet i Hyllie är vår ambition att parkeringshuset ska kläs i en fasad som består av återbrukat material, berättar Annika Fernlund, fastighetsutvecklare på Parkering Malmö. 

För att mobilitetshuset ska göra så liten klimatpåverkan som möjligt har man valt att använda återbrukat material till fasaden, en yta på cirka 2 400 kvadratmeter.

- Genom att använda material som kan återbrukas, eller som redan är återbrukade, bidrar vi till ett cirkulärt tänkande samtidigt som vi kan minska klimatpåverkan från byggnationen, fortsätter Annika Fernlund.

Cirkulärt byggande
Gatuplanets böljande vägg kläs med plåtar från plattvärmeväxlare. Högre upp i huset planeras fasaden att bestå av glasskivor som är återbrukade från Malmö universitets byggnad Orkanen samt återvunnen stålplåt från industrin. Materialen kommer att sättas samman i olika fält med varierande transparens och mönster. 

- Det kommer att bli en välkomponerad fasad, där varje del har en historia att berätta, säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på arkitektbyrån Fojab som ritar mobilitetshuset för Parkering Malmö.

Forskningsprojekt för hållbart byggande
P-huset Hyllieäng kommer att bestå av 5 respektive 5,5 våningsplan. Byggnaden kommer även att ha en egen solcellsanläggning som genererar närproducerad el.

- Det är lättare för oss att jobba innovativt med återbrukat material än för andra beställare, eftersom vi inte har isoleringskrav på våra byggnader, konstaterar Annika Fernlund. 

Byggprocessen ingår i forskningsprojektet "Centrum för cirkulärt byggande", även kallat "CCBuild", som delfinansierat av Vinnova. Syftet är att se hur användningen av återbrukade byggprodukter påverkar designprocessen.

- Det är ett annorlunda sätt att arbeta, att utgå från kasserat eller överblivet material och hitta nya användningsområden. Det är spännande att tillsammans med beställaren utforska hur det cirkulära byggandet kan utvecklas ytterligare, säger Petra Jenning på Fojab.

Läs mer om Hyllieäng här