I januari började hållbarhetshuset byggas, inte långt från Hyllies vattentorn. Peab utför arbetet, och precis som allt som byggs i Hyllie centrum idag, kommer huset ett byggas i enlighet med Miljöprogram SYD.

Sedan vattentornet av säkerhetsskäl stängdes för studiebesök har behovet av en pedagogisk institution varit påtaglig för VA SYD.

- Man ser inte vår verksamhet, men den kräver mycket jobb och ett långsiktigt planerande med stora investeringar för att upprätta den kvalitet vi har idag, berättar Eva Kristensson.

250 mil vattenledningar

Rent vatten i kranen tar många för givet - men att det under Malmös gatunät ligger ungefär 250 mil vatten- och avloppsledningar för att vatten och avlopp ska fungera är kanske inte något alla vet.

- Det är viktigt för oss att berätta om den infrastruktur vi ansvarar för, men också om klimatförändringar och de utmaningar vi står inför.

VA SYD är en av de drivande aktörerna bakom det klimatkontrakt som tagits för utbyggnaden av Hyllie, och steget från vatten till hållbarhet är inte långt. Målgruppen för hållbarhetshuset är främst Malmös mellan- och högstadieelever, men förhoppningsvis blir där även utrymme för allmänheten att besöka huset.

- Ett besök ska ge ökad kunskap om vattnets väg och efteråt ska man känna viljan att göra skillnad. Här får man lära sig varför man inte ska spola ner medicin och färgrester, till exempel.

- En annan poäng som är viktig och kommer att bli tydlig är att alla förvaltningar inom staden måste jobba tillsammans för att samhället ska fungera. Det blir vi bättre och bättre på hela tiden. Vi måste bygga för att klara framtiden, och samarbete är en viktig del, säger Eva Kristensson och pekar på naturkrafter som stormarna Sven och Simone.

"Ett nav för hållbarhet"

Inne i huset kommer man kunna se vatten- och avloppsledningar i sin naturliga miljö genom golvet. Här kommer att finnas en stor rundad filmskärm, som utgör 280 grader av ett varv, där besökarna kommer att få se filmer som berör och stämmer till eftertanke.  Och givetvis byggs huset med miljövänligt material, grönt tak, solceller och smarta elnät - så att man enkelt kan förklara hur det nya klimatsmarta Hyllie fungerar.

- Det här huset blir ett nav för hållbarhet, säger Eva Kristensson.

- Det kanske även kan ge de boende möjligheten att se hur man ska leva i Hyllie, en introduktion av Hyllieområdet och dess klimatsmarta lösningar.

Tillsammans med Malmö stad anlägger VA SYD vattenparken som huset kommer att ligga i.

Själva parken kommer att ha tio pedagogiska platser, för att lära besökarna om vattnets kretslopp. Ingången kommer att ligga bakom ett vattenfall (som man kan ta sig förbi utan att bli blöt). Där anläggs bland annat en upphöjd vattenkanal med rinnande vatten där man bland annat kan lära sig hur en sluss fungerar, en vattenridå och ett experimentarium med en arkimedesskruv.

- Det blir en allmän park med möjligheten att pröva och se hur vatten fungerar, berättar landskapsarkitekten Eva Delshammar, Malmö stad.

- Det kommer att finnas undervisningsmaterial digitalt, så att det blir enkelt för en lärare att ta sig hit till parken med sin klass för en vattenlektion.

Parken kommer att vara tillgänglig dygnet runt och beräknas stå färdig våren 2015. Bygget av hållbarhetshuset började i januari och det beräknas klart redan under hösten.