Med öppnandet av Citytunneln i december 2010 har utbyggnadsområdet i Hyllie förändrats.
- Det kanske viktigaste under året är att Hyllie börjat fyllas av folkliv och kommit så nära de centrala delarna av Malmö, säger Börje Klingberg.
- Jag är väldigt nöjd med att stadens investering i Hyllie stationstorg med dess bokträd och natthimmel blivit så lyckad. Torget har blivit en omtyckt plats.

Stationen i Hyllie har bidragit till att besökare nu kan ta sig med tåg till Malmö Arenas evenemang.
- Malmö Arena har under året, genom Handbolls-VM och andra evenemang, förstärkt sin roll som en av Skandinaviens bästa arenor, konstaterar Börje Klingberg.
Handbolls-VM:et, ett lyckat arrangemang, genomfördes i januari 2011, då den tre år gamla arenan var huvudarena för slutspelen och finalen. Och fler sporthändelser på riksnivå blir det under 2012, då SM-finaler i handboll och innebandy spelas i Malmö Arena.
Runt arenans träningshall planeras hotell, kontor och bostäder med byggstart under 2012.

Med en väl utbyggd infrastruktur och stora satsningar på kollektivtrafik har Hyllie blivit ett kommunikationsnav i södra Malmö för pendlare som dagligen byter mellan tåg, cykel, bil och buss. Rörelser och liv från pendlare tillsammans med alla som är verksamma i kontoren som etablerats i både Malmö Arena och i Point Hyllie gör att området nu befolkas stora delar av dygnet.

Hur känns det att se det nya Hyllie växa fram?
- Det har varit mycket stimulerande att ha varit aktiv i Hyllies utveckling i nästan 15 år. Förutom entreprenören Percy Nilssons planer på en arena och ett köpcentrum var det till en början klent med intresset för Hyllie. Desto roligare att man idag nästan står på kö för att var med. Det har varit speciellt glädjande att uppleva att olika entreprenörer vågat ta plats och genomföra sina idéer, säger Börje Klingberg.

Klmatsmart och grönt
- Ett kvitto på att Hyllie ligger i framkanten är att staten, genom energimyndigheten, nu i december 2011 beviljat Malmö stad och E.ON 47 miljoner för att bygga Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Klimatsmart är redan P-Malmös parkeringshus med 1300 cykelparkeringsplatser - som också blivit populära under året.

Vattenparken, områdets gröna oas nedanför Hyllie vattentorn har färdigställts under 2011 i en första anläggande etapp, med inslag av samverkan. I den norra delen av parken har 130 körsbärsträd planterats och invigts som Generationsskogen, efter att malmöbor kunnat köpa träden för att donera dem som gåva till någon från en yngre generation. En anslutning till parkens norra entré har en avgränsande mur uppförts. Den har smyckats med tavlor i mosaik som skapats av skolelever från Holma och Kroksbäck i samarbete med två konstnärer. Vattenparken fortsätter att utvecklas i en andra etapp under 2012 med ett pedagogiskt vattenkoncept och står färdig som helhet våren 2013.

Stora händelser under 2012
En viktig milstolpe i områdets utveckling nås under 2012 då MalmöMässan och shoppingcentret Emporia kommer att stå färdiga - båda kommer att få stor betydelse för Hyllie.
- Detta innebär att Hyllie ytterligare stärker sin roll som ett viktigt besöksmål i Öresundsregionen. Jag tror att många under 2012 kommer att uppleva känslan av ett nytt stadscentrum i Malmö, säger Börje Klingberg.
Steen & Ströms byggnation av Emporia, som med sina 93 000 m2 blir norra Europas största shoppingcenter, öppnar i oktober, och kommer att hysa 220 butiker och restauranger.
- Och MalmöMässan, som öppnar i februari och redan har redan många inbokade mässor kommer ytterligare att förstärka Hyllie som besöksmål.
- Jag hoppas också att IKEA under 2012 kan börja bygga sitt globala mötescenter med plats för 600 anställda i södra Hyllie. Byggstarten hänger på att detaljplanen vinner laga kraft.

Bostäder och byggherredialog
- Arbetet inom bostadsgruppen i Samsyn Hyllie borgar för att Hyllie ska bli en bra plats att bo på, säger Börje Klingberg.
I den östra delen av kvarteret mot Hyllie Boulevard ,vägg i vägg med Emporia, planeras det för ca 250 bostäder bestående av både hyres- och bostadsrätter. Bottenplan kommer att utnyttjas för handel och parkering. MKB kommer att starta byggnationen för en tredjedel av de planerade lägenheterna vid årsskiftet 2011/2012 och blir därmed de första bostadsbyggarna i Hyllie centrumområde.
- MKB:s första spadtag för det första bostadshuset i Hyllie var särskilt glädjande.
Under 2011 har planeringen för bostadskvarteren längs Hyllie Allé fortsatt. Markanvisningar finns för 14 byggherrar som alla medverkar i en byggherredialog kring de ca 1700 bostäder som ska uppföras. Byggstart för den första etappen planeras under 2012 med Ikano Bostad, Roth Fastigheter och Peab Bostad - som förutom lägenheter bygger en förskola. Byggnation av lokalgatorna påbörjas under 2011 och färdställs successivt. I kvarteret längs bort i öster, som utgör hörnet av Pildammsvägen och Hyllie Allé pågår detaljplanearbete för KF Fastigheters projekt med handel i botten och bostäder på taket.

Internationell skola och bad
Söder om Hyllie Allé pågår detaljplanearbete för en skola som omfattar förskola och grundskola upp till årskurs 6 för ca 450 barn. En del av denna blir en internationell skola enligt internationella krav och regler.
- Jag hoppas att förverkligandet av en internationell skola i Hyllie tar flera steg framåt. Jag tror också att 2012 blir det år som vi minns då byggandet av bostäder och förskola tog fart, säger Börje Klingberg.
I norra delen av centrumområdet planerar HSB för 250 bostadsrätter som börjar byggas under 2012 startar. Under 2011 fattade Malmö stad beslut om att anlägga en ny badanläggning i Hyllie, söder om Kroksbäcksparken. För denna pågår arkitekttävling och planarbete med inriktning mot att badanläggningen ska stå färdig i slutet av 2014.

Nya kontorsetableringar
För kontorshuset Klipporna har detaljplanen Dp 5069 vunnit laga kraft under våren 2011. Klipporna består av tre byggnadskroppar som tillsammans ska utgöra en byggnation av 20 000 kvm BTA kontor. Skanska, som är byggherre, beräknas byggstarta i början av 2012. Norr om tågspåren pågår detaljplaneändring för ett hotell. Öyer Invest som byggherre planerar för en byggstart under hösten 2012.
Sammantaget är det nu och fram till 2015 som Malmös nya centrumområde påtagligt kommer att växa fram.
- Under 2012 kommer Hyllie ytterligare stärka sin roll som ett viktigt besöksmål i Öresundsregionen. Jag tror att många kommer att uppleva känslan av ett nytt stadscentrum i Malmö under det kommande året, summerar Börje Klingberg.