text Åsa Lempert
foto Peter Kroon

Att Hyllie kommit igång på riktigt råder det ingen tvekan om. De aktörer som varit med från början var med långt innan Hyllie hade några hotell. Men under 2016 har två öppnat i Hyllie, och för vårlunchen samlades deltagarna i Quality Hotel Views konferensdel.

Årets primörer
Med tanke på den stora efterfrågan på kontor i området presenterade Malmö stad "Årets primörer" - tre kontorsprojekt med byggstart runt hörnet:

• Stationsnära Hyllie Connect (Vasakronan) där spaden sätts i marken i höst.
• Hyllie Eminent (Castellum Briggen) som fyller på området söder om Klipporna på Hyllie boulevard. Förväntad byggstart sommaren 2017.
• Malmö Arena Tower, ytterligare huskroppar i kvarteret som Parkfast uppför vid Malmö Arena Hotel, som fylls av hotellrum, kontor och bostäder. Beräknad byggstart våren 2017.

Men det är inte bara kontorsmarknaden i Hyllie som är het.

En stad växer fram
Men det är inte bara kontorsmarknaden i Hyllie som är het.

- Vi har nu kommit en bra bit med att bygga en stad, konstaterade Magnus Alfredsson, projektledare för områdets utbyggnad.

Han berättade att byggherrarna är inne i en i en intensiv fas av utvecklingen där man lämnat planeringen bakom sig och verkligen bygger på alla fronter. Drygt 300 bostäder är i dagsläget färdigställda. Ytterligare 800 bostäder står klara innan 2016 är slut. Vilket är tur då efterfrågan på bostäderna är hög både för bostadsrätter som hyresrätter.

- Området med bostäder växer - nu är det inte bara Hyllie boulevard och Hyllie allé man kan bo på utan även i HSB Sportsbyn som ligger vid norra delen av Hyllie boulevard i anslutning till Hylliebadet.

Årets snabbväxare
Vid lunchen uppmärksammades tre bostadsaktörer som "Årets snabbväxare".
• HSB Sportsbyn (HSB Malmö) 128 fullt uthyrda hyresrätter med inflyttning nu under våren. Nu har även nästa del i projektet, bostadsrätterna, fått bygglov.

- Vi märker att alla vill bo i Hyllie - och framförallt familjer, sa Pernilla Nevsten, projektledare på HSB Malmö.

• JM, som var först ut med bostadsrätter på Hyllie boulevard och nu bygger de även 53 bostadsrätter på Hyllie allé.

- Vi märker ett helt annat sug efter bostäder nu och har bara tio bostadsrätter kvar att sälja, sa Liselotte Adilstam, sälj- och marknadschef på JM.

• Lustgården, med 92 fullt uthyrda hyresrätter med inflyttning i höst, som nu i etapp 2 bygger 51 bostadsrätter.

- Att skolan är klar 2017 betyder mycket - många familjer vill flytta hit - fyrorna gick åt först, berättade Angelica Järvhammar-Hanéll, projektansvarig för Lustgården Syd AB

Något som dessa tre bostadsaktörer kunde konstatera är att folk i allmänhet inte verkar förstå hur stort Hyllie kommer att bli - att bara en bråkdel av bostäderna är påbörjade och att målet är 5 000-6 000 nya bostäder de kommande fyra åren.

- De är nyfikna på stadsdelens utveckling men förstår inte hur stort Hyllie kommer att bli, så där finns mer att göra kommunikativt, sa Angelica Järvhammar-Hanéll, , och fick medhåll från de andra snabbväxarna.

Parker för aktivitet och rekreation
Men inte bara bostäderna i HSB Sportsbyn som börjar få området närmast Holma-Kroksbäck och Hylliebadet att utvecklas. Odlingslotterna i Hyllierankan är färdigställda. Utanför Hylliebadet kommer konstverket och fontänen Mother på Hyllie boulevard att knoppa av sig: här kommer en liknande bronsskulptur av samma konstnär, Charlotte Gyllenhammar, att se dagens ljus under sommaren. &Child blir ett barnansikte med munnen under vattenytan som "kokar kaffe" - blåser bubblor i vattnet.

Västerut anläggs en bostadsnära park - Engelska parken, med grönska och utegym. Och sist men inte minst - den framtida aktivitetsparken intill badhuset som börjar projekteras under året. Här blir det även en permanent skateboardpark som byggs redan i sommar - så att Vans Pro Skate Series kan arrangera sin VM-final redan i slutet av augusti.

Från delfinal till huvudscen
- En juvel på ingång, som Magnus Alfredsson uttryckte det innan han gav ordet till Martin Lundin, enhetschef för stadslivsutveckling i Malmö stad.

- Från början var tanken bara att det skulle vara en delfinalstävling. Men när vi ställde krav på att det även skulle vara en tävling för tjejer plus föreslog att de skulle bygga en permanent arena istället för en som bara skulle rivas efteråt, blev Vans så glada att de beslöt sig för att lägga VM-finalen i Malmö, berättade Martin Lundin.

Det här är ett axplock av allt som händer i Hyllie. Samtidigt som det är en intensiv byggfas fortsätter Malmö stad att utveckla ett nytt planprogram för de områden som ännu inte är påbörjade, från Annetorpsvägen och söderut och väster om Emporia. Vi har mycket att vänta de närmaste åren!

Läs mer 
Aktuella projekt 2016
Resumé av utbyggnaden från 2007 och planer fram till 2020