Text Lisa Appelqvist & foto Urszula Striner

- Hyllie är en del av en framgångshistoria, när stadsbyggnad är som allra bäst - när man förenar hjärtat med hjärnan.

Anna Bertilsson, Malmö stads direktör för fastighets- och gatukontoret, hälsar gamla och nya byggherrar och aktörer välkomna på Malmömässan, där svenska tapas serverades inför årets paneldebatt - dagens och framtidens hållbara Hyllie.

Förebild med fjärrvärme
Att hållbarhet har varit ledordet under den snart elvaåriga uppbyggnaden av stadsdelen är ingen nyhet - med klimatsmart byggstandard, bilpooler, cykelparkeringar och ett område skräddarsytt för att skörda solenergi.

Det var också i Hyllie som elbolaget E.on introducerade smart, styrd fjärrvärme, där fastigheterna kopplas upp och "pratar" med elproduktionsverket. Allt för att hushålla med energin.

- Vi utvecklade det här på plats i Hyllie. I dag rullar det ut i hela Malmö, konstaterar Patrik Thuring på E.on, en av lunchens fyra paneldebattörer. 

Internationell uppmärksamhet
Från spjutspets och förebild har Hyllie vuxit ihop med en större rörelse för ett framtida samhällsbygge. Det märker Linda Persson på Malmö Arena Hotel, där man bland annat arbetar målmedvetet med att begränsa vatten- och elförbrukning samt matsvinnet. Men också med sådant som inte syns för blotta ögat.

- Vi hade en stor internationell kongressbokare på besök nyligen. Men de ville inte veta så mycket om rums- och konferensfaciliteter. Roterande värmeväxlare - det var vad de ville höra mer om!

Gunnar Nevsten på Nevsten Fastighets AB representerar bostadsaktörerna i debattpanelen, Ola Gunnefur på Castellum kontorsbyggarna.

Nyligen invigde Castellum kontorsbyggnaden Eminent i Hyllie, Nordens första kontor med ett Well Building Standard-certifikat som sätter den sociala arbetsmiljön i fokus.

- Vi behöver jobba mer med insidan, inte bara skalet, genom att skapa ett bättre levnadsklimat för våra hyresgäster, konstaterar Ola Gunnefur.

Den hållbara resan framåt
Tio år efter det första spadtaget till Hyllie så fortsätter samhällsbyggarna att tänka med hjärta och hjärna. Och det krävs.

Med en beräknad befolkningsmängd på en halv miljon i Malmö år 2035, gäller det att byggherrar och andra externa aktörer fortsätta det hållbara stadsbygget - tillsammans. Och Hyllie är ett av områdena som beräknas växa mest.

Så hur tänker man sig den hållbara resan framöver?

- V behöver fortsätta gå mot mer decentraliserade, småskaliga energisystem. Det är vettigt att minimera avståndet mellan elproduktion och förbrukning, säger Patrik Thuring på E.on.

Ola Gunnefur på Castellum fyller i:

- Det här med delningsekonomi måste vara framtidens melodi. Inte bara i energilösningar, utan hur vi använder våra platser. 

Gunnar Nevsten tar fasta på löftet från fastighets- och gatukontorsdirektören om en framtida ny markanvisningspolicy med större transparens:

- Jag hade gärna velat bygga ett ännu mer klimatneutralt hyreshus. Men då måste byggherren släppas in tidigare i detaljplansprocessen.

Våga anta utmaningar
Social hållbarhet då? Markanvisningsområdet "Söder om badhuset" är öronmärkt för byggprojekt med den sociala hållbarheten i fokus. Linda Persson pekar också på hur man aktivt kan bygga in jämställdheten redan i ledningssystemet:

- Vi som arbetsgivare slåss om den goda kompetensen, det är så vi kan fortsätta att vara ett starkt varumärke. Men då behöver sådana här viktiga frågor byggas in i det vardagliga sättet att tänka, men också gå att mäta.

Ola Gunnefur håller med och menar att fysiska barriärer som Annetorpsleden bromsar flödet i en social hållbarhetscirkel.

- Vi blir lätt bovar i dramat enligt klassikern "Så har vi alltid gjort". Istället borde vi satsa ännu lite mer. Vi behöver fortsätta våga, ställa krav och utmana oss själva.