Målet med Hyllie är att den ska bli den mest "öresundska" stadsdelen i Sverige. Riktigt vad det innebär finns det ett stort tolkningsutrymme för. Men en viktig bit är att Hyllie - nära bron och Danmark - så att säga byggs upp från grunden ur sig själv utan några tankebegränsade mentala eller praktiska hinder. Och inga referensramar. Vilket också kan uttryckas som det perfekta äktenskapet mellan marknad och det offentliga där båda sidor inser vikten av lyhördhet och flexibilitet.

Så skrev Jan-Olof Bengtsson i söndagens ledare i Kvällsposten.

Läs hela Jan-Olofs ledare här.