Området längs Hyllie allé är idag en provisorisk parkering. Men inom kort omvandlas det till mark för 1 700 bostäder som börjar uppföras våren 2012 med succesiv utbyggnad fram till 2015. Hyllie allé kommer till stor del fungera som en gata till den stora byggplatsen under denna tid. Och för årets vinterbelysning längs gatan är det nybyggande istället för traditionella julträd som fått sätta prägel på allén.

- Vi har placerat 50 lampor längs Hyllie allé och 7 i cirkulationsplatsen vid den nya mässan. Tanken är att de ska lysa likt iskuber i vinternatten. Och om det faller lite snö kommer de stå och glöda som stora snölyktor längs gatan, säger Ola Nielsen, idégivare till belysningen tillsammans med Johan Moritz på gatukontoret i Malmö stad.

Formen på svärmen av lampor går hand i hand med byggplatsens uttryck. Själva kuben är egentligen en lysande vit stor säck som används flitigt på byggplatserna i hela området. Till våren ska kuberna vändas och istället fungera som planteringskärl för pilskott. Den snabbväxande grönskan blir lite av en energiskog längs gatan under områdets utbyggnad. Helt färdigställd med omkringliggande bostadskvarter kommer Hyllie allé stå kantad med italienska alträd.

 

Kontakt
Ola Nielsen, 0709-34 14 05
landskapsarkitekt, gatukontoret i Malmö stad
ola.nielsen@malmo.se


Peter Gustafsson, 0709-34 13 77
projektledare, gatukontoret i Malmö stad
peter.gustafsson@malmo.se