- Hyllies utbyggnad spelar en viktig roll för stadens kapacitet att möjliggöra fler bostäder. Upplåtelsen av en tomträtt för 80 nya lägenheter ser vi som en signal för en fortsatt positiv utveckling i området, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö stad.

Förtätning snarare än utbyggnad
Utbyggnadsområdet i Hyllie antar alltmer formen som en andra stadskärna i Malmö. Längs Hyllie boulevard, där Malmö Arena, Emporia och MalmöMässan redan är placerade, liknar pågående byggen av 250 bostäder, badhus och hotell närmast en förtätning. Den andra
huvudgatan, Hyllie allé, kommer att skapa en kontrast till de storskaliga centrumfunktionerna. Med täta bostadskvarter, lokala butiker och närhet till kommunal service är sammanlagt 1 700 lägenheter planerade av 14 bostadsaktörer.

Först Roth Fastigheter, nu Lustgården

Först ut var Roth Fastigheter som i november 2013 stod färdiga med 54
lägenheter i områdets första bostadskvarter. Med den aktuella tomträtten avser Lustgården Syd AB att under hösten byggstarta sitt bostadshus söder om detta, med 80 lägenheter som beräknas stå klara för inflyttning våren 2016.

- Som familjeägd koncern med säte i Jönköping satsar vi genom vårt dotterbolag på att bygga och förvalta bostäder i Malmö. Vårt fokus har varit Hyllie sedan 2008 då vi med andra aktörer arbetat fram detaljplanen för Hyllie allé i samarbete med Malmö stad. Det är en viktig milstolpe i vår satsning att nu kunna förverkliga en del av planen och att dessutom kunna erbjuda en grundskola som grannar då våra hyresgäster flyttar in, säger Angelica Järvhammar Hanéll, projektansvarig på Lustgården Syd AB.

Lokalt torg
Detaljplanen för Hyllie allé inrymmer även ett lokalt torg där bottenvåningarna kring torget och allén kommer att utnyttjas för butiker och andra utåtriktade verksamheter. Dessutom planeras en förskola i ett av bostadskvarteren. Och söder om Hyllie allé byggstartar Malmö stad till hösten en grundskola för barn i förskoleåldern och elever upp till årskurs 6. 

Rimlig utbyggnadstakt
- Lustgårdens byggstart ser jag som startskottet på Hyllie allés fortsatta utbyggnad. Vi förväntar oss fler under året. Men, med det stora antal bostäder som planeras måste vi räkna med en jämn och successiv utbyggnadstakt. En rimlig målsättning är låta runt 350-500 lägenheter byggstarta per år för att kunna se ett färdigbyggt bostadsområde längs Hyllie allé om cirka fem år, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.

Läs mer Lustgårdens bostäder