Det är skulptören Charlotte Gyllenhammar som skapat konstverket i form av ett vilande kvinnohuvud. Fontänen placeras i den rondell som ligger i cirkulationsplatsen mellan Hyllie Boulevard och Hyllie Vattenparksgata. 

Charlotte Gyllenhammar, som under en kort period på 90-talet var professor vid Konsthögskolan i Malmö, besökte platsen 2010. Så här skriver hon i projektbeskrivningen för sitt konstverk.

"Det var öppet, grått och blåsigt. Längs Malmö Arenas imponerande volym gick en väg ned mot en korsning, vidare ut mot ett öppet landskap och liggande höghus i fjärran. Fontänen ska utgöra både en höjdpunkt och tyngdpunkt på den sträckan. Bland fasader och vägar såg jag ett ansikte höja sig upp ur djupet. Huvudet med munnen som öppning är runt som rondellen och har hög densitet."

Belyst året om

Huvudet gjuts i brons och är synligt en bit under vattenytan. Bassängen blir rund med svart stenbotten och vattnet skjuter högt upp i en stråle och faller sedan ner över ansiktet. Under hela året är fontänen belyst och förhoppningen är att den ska kunna vara igång nio månader om året. Om vintern är den avstängd för att förhindra isbildning.

NCC har påbörjat arbetet med fontänen. Strax intill byggs ett teknikhus i suterräng. En hel del avancerad teknik krävs för att styra fontänens ljus och vatten.

Monteras på plats

Just nu gjuts det stora bronshuvudet i Thailand, berättar Peter Gustafsson, gatukontoret.

- Under våren fraktas det hit i containrar och så monteras det på plats, säger han. 

Bronsen patineras av vatten och vind och kommer oundvikligen att bli grön.

"En färg som passar i landskapet vid havet", skriver Charlotte Gyllenhammar.

text Ewa Astly
foto Ewa Leavu