Efter flera turer i kommunens korridorer växer detaljerna successivt fram kring det nya familjebadet i Hyllie. I augusti 2010 beslutade fritidsnämnden att godkänna "Utredning av badanläggning i södra Malmö" och skickade den till Kommunstyrelsen. I december var det Kommunstyrelsen tur att återigen passa tillbaka bollen till fritidsnämnden med instruktionerna att se över kostnadsredovisningar och återkomma i mars. Den 22 mars hade fritidsnämnden sammanträde i frågan.

- Vi beslutade om att teckna ett riskavtal med stadsfastigheter på 5 miljoner kronor, säger fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr.
- I den skrivelsen vi nu skickar till kommunstyrelsen betonar vi också att det är av största vikt att resurser och beslut samordnas på ett sådant sätt att anläggningen står färdig inom fyra år.

Kommunstyrelsen ska godkänna fritidsnämndens förslag, vilket mest är en formsak.
Det som sedan händer är att stadsfastigheter kommer genomföra en arkitekttävling där det bästa förslaget till anläggningen ska gallras fram. Badet ska innehålla äventyrs- och familjebad, en 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, ett hopptorn och en mindre plaskbassäng med rutschkana. 258 miljoner beräknas investeringskostnaden att vara.

badhuset_s
Badet ska ligga alldeles söder om Kroksbäcksparken.