Text Lisa Appelqvist

Wihlborgs fastigheter i Hyllie borde börja bli vana vid utmärkelser vid det här laget - förra året tog deras kontorshus Dungen vid Hyllie Allé emot årets stadsbyggnadspris.

Och Hyllie som stadsdel är riktigt luttrad pristagare: årets dessförinnan, 2018, var det Hyllievångsskolan som kammade hem samma pris. Med miljöbyggnadspriset Gröna Lansen 2020 har Hyllie därmed klackat in ett hattrick - tre år i rad - med stadens byggpriser!

Hållbar livsstil
Malmö stads Gröna lansen har delats ut sedan 2001. Priset, som består av en minnestavla i brons, går till ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

Det här med hållbar livsstil är något som Wihlborgs fastigheter och Malmöbaserade White Arkitekter har tagit fasta på när man har planerat och ritat arbetsplatsen Origo:

Samtliga kontor har en egen balkong - direkt tillgång till frisk luft och mer tid utomhus. Kontorens lägenhetsliknande hemma hos-format har också gott om naturligt dagsljus.

Gemensamma ytorna med stora variationsmöjligheter skapar flexibla mötesplatser och i bottenplan finns en öppen loungedel för socialt umgänge och spontana möten över kontorsgränserna.

Miljöbyggnad Guld
Men den klimatsmarta livsstilen fortsätter utanför arbetsplatsen. Ett specialritat cykelgarage med verkstad har omklädningsrum och dusch i direkt anslutning, allt för att uppmuntra till miljövänlig pendling.

Liksom i alla Wihlborgs nybyggnadsprojekt är även mer osynliga hållbarhetslösningar väl tilltagna i Origo. Kontorshuset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Med andra ord är fastighetens miljöprestanda extra god när det kommer till energiförbrukning, ljus- och inomhusklimat.

Alla klimatsmarta lösningar är inramade av en mörkt skyddande tegelfasad ut mot Bures gata, som får sin motvikt i en varm och välkomnande känsla med ovanligt mycket trä, keramikskiffer och stora ljusöppningar.

Läs mer om årets Gröna Lansen-vinnare här!

Läs mer om Stadsbyggnadspriset, Gröna Lansen och de övriga finalisterna här! 

Fakta/Origo

• Typ av projekt: Kontor med lokaler i bottenvåningen
• Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB
• Arkitekt: White Arkitekter
• Färdigställt år: 2019
• Adress: Bures gata 11 och 13 A, Hyllie

Juryns motivering
"Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling.

Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling.

Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett."

Juryn, "Kommittén för Stadsbyggnadspriset", består bland annat av direktörerna för stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret, politiker samt representanter från branschorganisationer.