Text Lisa Appelqvist

"Framtidens park är aldrig färdig" - det heter det vinnande bidraget för Hyllies blivande stadsdelspark som presenterades i dag.

Upphovsmakarna har tagit fasta på den stolta tradition av robusta, rekordgröna parker som Malmö länge har uppskattats för, men samtidigt planerat för en park som får växa fram successivt med sin samtid. Gärna med hjälp av besökarnas gröna fingrar.

Stort växthus med café
Parkens hjärta anläggs i norra delen. Här placeras ett stort växthus med café som knyter an till Hyllies odlingstraditioner. Här byggs även en temalekplats, inspirerad av byggarandan i det nya Hyllie. Två naturliga och efterfrågade mötesplatser som uppförs i ett tidigt skede för att parken ska komma till nytta direkt.

Hyllies planerade kulturhus kommer dessutom att ligga i nära anslutning till parken vilket öppnar upp för att flytta ut en del av den kulturella verksamheten utomhus.

Dagvattenstråk
Resten av parkområdet blir en plats för rekreation och möten, vila och lek, med fokus på roliga och eftertraktade aktiviteter som kanske inte träder fram vid en första anblick, men som är lågmält och fint insprängda i parken. Bland annat "Allmogeåkern" och "Fruktlunden".

Västra delen av parken får en böljande karaktär och hela parkområdets utbyggnad med nivåskillnader utformas så att ett dagvattenstråk, som sträcker sig från norr till söder, står redo att ta emot extra vatten vid skyfall.

Längs östra sidan av parken anläggs "Parkhyllan", en gångfartsgata av tegel som kan fungera som golv med mötesytor för boule, hammockar och pingisbord.

Så hur var det med Hyllies "Central Park"?
- Självklart jämför vi oss alltid med New York, har Magnus Alfredsson - Malmö stads enhetschef för Hyllie och näringsliv - skämtsamt sagt när planer för rekreationsområdet, som bland annat ska få en löparslinga på en mil, presenterades vid ett upptaktsmöte för snart ett år sedan.

- Fast den här parken kommer att bli lite mindre än Central Park - cirka 64 000 kvadratmeter. Det motsvarar ungefär Malmö folkets park, förtydligade han.

Det vinnande bidraget "Framtidens park är aldrig färdig" är skapat av Nyréns Arkitektkontor, Ekologigruppen, Marcus Abrahamsson Arkitektur och Peter Linder från Linders plantskola.