Text Camilla Westemar / foto & film Urszula Striner

Svaret är tron på Malmö och tron på att Citytunneln, Öresundsförbindelsen och norra Europas största köpcentrum skulle sätta Malmö på kartan.

- Vi kallade det Tvärnit Hyllie då, säger entreprenören och byggherren Percy Nilsson som sett Hyllies potential sedan mitten av 90-talet.

Ingen skulle passera Hyllie utan stanna här helt enkelt.

Trots att det byggs mer än någonsin i Hyllie just nu, är det dags att ta en titt i backspegeln. För i dagarna är det tio år sedan Percy Nilsson slog upp portarna till Malmö arena. Då stod arenan där i ensamt majestät, med det välkända vattentornet som enda granne. Fyra år senare öppnade Emporia och året efter började bostadsbyggandet i blygsam takt.

Svalt mottagande i början
Men långt innan dess hade planerna på ett andra centrum i Malmö vaknat. För första gången under 60-talet när området skulle bli en del av miljonprogrammet, sedan med ny kraft och i delvis ny gestalt i samband med besluten om Öresundsförbindelsen och Citytunneln.

Percy Nilsson minns det minst sagt svala mottagandet från Malmös politiker i mitten av 90-talet, när Hyllie legat i malpåse i nära 30 år.

- Jag visste att det fanns planer på en ringväg runt Hyllie och vi började rita på ett eget förslag för området. Tanken var att köpa Mobilia, lägga ner det och sedan starta om i Hyllie. Men när vi kom till stadshuset, med en modell på 770 000 kvadratmeter shopping, upplevelser, badhus och ett Vikingaland fick vi till svar "Jaha var det något mer?", säger Percy Nilsson och skrattar åt minnet.

En pulserande servicepunkt
I många år var det bara vattentornet och Malmö arena som låg där. På åkern. Det kringliggande vägnätet tog snart form och det blev enklare att ta 15 000 personer till arenaevenemang. 2010 öppnade Citytunneln för trafik.

Samtidigt fortsatte Malmö stad att planera en framtida stadsdel som skulle bli så mycket mer än en isolerad ö av bostäder. Ambitionen var att skapa just en pulserande servicepunkt för hela södra Malmö, en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service, handel och underhållning.

2007 kommer Magnus Alfredsson till Malmö stad och Hyllie, i rollen som projektledare på fastighetskontoret, med ansvar för Hyllies utbyggnad. Då var området mest en byggarbetsplats och en stor del av Hyllies resa från åkermark till stadsdel har han gjort med Percy Nilsson.

Torget en favoritplats
Tillsammans ger de sin bild av områdets utveckling, både historiskt och med en blick in i framtiden. Ibland med samma bild, ibland med två helt olika versioner. Men hela tiden med ett leende.

- Percy var den som tidigast insåg att det är här det kommer att hända, alla förstod inte det, säger Magnus Alfredsson. Malmö stad har haft taktpinnen och drivit på för att bygga just en blandad stad, en andra kärna som skulle komplettera centrum, inte utarma det. Och vi har gjort det tillsammans med privata aktörer hela vägen.

Har ni själva några favoritplatser i Hyllie?
- Det är nog torget vid stationen, med det flöde av människor som visar att vi skapat den levande stad vi vill ha, säger Magnus Alfredsson.

- Och så den nya skolan som visar att Malmö verkligen satsar på området och på framtiden.
Percy Nilsson instämmer. Torget är navet i Hyllie.
- Det är härligt att se hur det väller upp folk från stationen och hur Hyllie lever.

Nybyggaranda och Vikingaland
Hyllieminnen har duon gott om, det är nästan svårt att lyfta fram något enstaka exempel. Magnus Alfredsson minns bland annat de tidiga årens nervositet, när Percy Nilssons arena skulle ta emot enorma publikskaror innan Citytunneln var klar.

- Men det har alltid löst sig, mycket tack vare den nybyggaranda som präglar Hyllie än i dag. Annars har jag också ett tydligt minne av när jag såg de första människorna som hade picknick i vattenparken.

Men framtiden då, hur ser den ut? Utvecklingen fortsätter och de 8 000 personer som jobbar här i dag och de omkring 3 500 som bor här, ska i framtiden få sällskap av ytterligare tusentals människor.

- Jag är intresserad av flera tomter söderut, vid den nya parken.  Men ni ska ju ha så mycket betalt nu - det blir massor av pengar i era fickor, säger Percy Nilsson till Magnus Alfredsson, som kontrar:

- Men det fina är att de pengarna går tillbaka till staden så att Malmö och Hyllie kan utvecklas ännu mer, det vinner alla på. 

- Och så tror jag att ett Vikingaland hade varit perfekt där borta, säger Percy Nilsson och pekar på de asfalterade parkeringsytorna bortom Emporia.

Och Hyllies resa fortsätter. Tio år har gått sedan Malmö arena invigdes och på den tiden har mycket hänt. Vad ytterligare tio år av Hylliehistoria kommer att bära med sig får vi se. Men en sak är klar; intresset för Hyllie finns och fortsätter att växa.