Ingenting har lämnats åt slumpen när det nya torget har växt fram. Varje liten detalj har omsorgsfullt ombesörjts och det har visat sig i det färdiga resultatet. Malmöborna har fått ett torg att vara stolta över.

- Det har verkligen blivit ett fantastiskt torg. Projektet är verkligen påkostat och det har varit oerhört roligt att vara med hela vägen och arbeta med det här, säger Eva Delshammar.

 

Omskrivet och världsberömt redan nu

Och att torget är fantastiskt har fler än de inblandade konstaterat. Torget omtalas internationellt och nationellt i olika branschtidningar. Bilder pryder omslaget och innehållet bjuder på flera reportage om både platsen Hyllie och om torgets gestaltning. Thorbjörn Andersson på SWECO Arkitekter är den som har formgett torget.

- Jag är väldigt nöjd med torget även om det än så länge är en ganska död plats. Men när fler folk upptäcker torget skapas historier som bidrar till attraktionskraften, säger han.

En tävling föregick byggstarten. Thorbjörn Anderssons vinnande förslag hette Fagus - som är det vetenskapliga namnet för bok.

- Något som lockade med Hyllie var att det var häftigt att börja bygga ett torg innan något annat. Det visar att det finns en tro på det offentliga rummet som en viktig plats. Grundidén är att plantera bokskog på torget för att ge det karaktär. Det är en biologisk motsägelse att lyckas med det eftersom de träden inte trivs i sådana förhållanden. Det är en utmaning att lyckas med det eftersom bokträdet är känsligt och helst lever i sin naturliga miljö.

De främsta trädexperterna i Sverige har hjälpt till med att bygga upp en växtbädd som ska få de stora träden att känna att de bor i skogen. Den konstruerade digitala stjärnhimmel är en annan unik skapelse.

 

Unik digital stjärnhimmel

- En tanke med de spektakulära inslagen är att de ger en anledning att åka dit innan stadsdelen har växt fram. Den digitala stjärnhimmel vi har skapat är unik, den finns inte någon annanstans i hela världen. Samtidigt är det viktigt att det inte blir ett Disneyland utan det ska vara smakfullt och eftertänksamt.

Den digitala stjärnhimmeln är skapad av tusentals LED-punkter. De är programmerbara och kommer att alternera mellan olika lågmälda årtidsscenarier. När ljuset faller genom trädkronorna landar de på hällar av bohusländsk granit - de största hällar som använts på ett svenskt torg. Torget är minst sagt värd ett besök - gärna i mörkret.

- Det kändes viktigt att börja med torget som blir hjärtat i stadsdelen. På det här sättet markerar vi att vi tycker att Hyllie är viktigt att satsa på, avslutar Eva Delshammar.