Text Camilla Westemar / foto Urszula Striner

Engelsk park, klimatsmarta lösningar, Hyllierankan och ytterligare 850 bostäder - Hyllie växer så det knakar och många vill bo i det nya Malmö.

De flesta besökare på mässan flanerar runt med bostadsprospekt i handen och det råder ingen tvekan om att Hyllie är en plats många vill flytta till. En del kommer från andra delar av Malmö, andra från kranskommunerna.

För att få en bild av allt som pågår samlas ett 20-tal nyfikna kring Sofia Danås från fastighetskontoret och Susanna Kapusta från gatukontoret.

Medeltida stadsstruktur växer fram
Gruppen trotsar de bitande vindarna för att guidas runt i Hyllies södra delar. Susanna Kapusta berättar om ytorna kring badet som ännu gapar delvis tomma och berättar om framtidsplanerna utifrån en karta.

- Här kring badet ligger sedan tidigare det vi kallar Hyllierankan. Grönområdet vindlar sig runt badet och har bland annat odlingslotter som alla intresserade kan teckna sig för. Söder om den planeras för ett område med en medeltida stadsstruktur med vindlande gränder och varierat utbud av både radhus och flerfamiljshus, avslöjar Susanna Kapusta.

På den västra sidan av Hyllie Boulevard, mellan Hylliebadet och Emporia, ligger ett område som snart antar formen av en engelsk park. En skogslund är redan påbörjad och här ska det anläggas både utegym och lekplats. Söderut blir det mer av en vild landskapspark och med den ytan knyts Holma och Hyllie samman med ett grönt stråk.

Kreativa miljölösningar
Rundturen börjar på torget vid stationen, som kantas av 40 år gamla bokar. Strax väster om torget gapar en stor "tårtbit" ännu tom. Men det ska det snart bli ändring på, när det vinnande bidraget ska presenteras i början av november. Här kommer kontor att blandas med lägenheter och i uppdraget för vinnande entreprenör ingår också att ge väntande buss- och tågresenärer lä.

I ett av de första kvarteren i södra Hyllie delar MKB:s flerfamiljshus innegård med en kontorsfastighet. Området planerades redan 2007, då i nära samarbete med byggherrarna.

- Vi ville ha med byggherrarna i ett tidigt skede i processen för att tillsammans med dem skapa ett levande område med större uttryck och mer detaljer. Det samarbetet har skapat alla de nya och kreativa lösningar vi ser här i Hyllie, inte minst på miljöområdet, säger Sofia Danås från fastighetskontoret.

Rundturen fortsätter till Hyllievångsskolan, genom nyanlagda Iduns park och in i de smala gränderna där många av husen redan är bebodda. En liten gränd öppnar sig plötsligt ut mot ett mindre torg.

- Det här är vad vi kallar storkvarter: Fyra huskroppar som möts i en gemensam yta med grönska och sittplatser, förklarar Susanna Kapusta.

Spännande pionjärskänsla
Fredrik och Margreet Aanstoot har följt rundturen med stort intresse, i sällskap med Fredriks föräldrar Britt-Louise och Nils-Ove Nilsson. Paret har redan flyttplanerna spikade och är i full färd med att göra alla tillval i sin blivande bostad. Än går det bara att ana konturerna av huset, men om ett år lämnar de Bunkeflostrand för Hyllie.
Att de snart kan kalla Hyllie hemma har flera skäl:

- Jag har åkt tåg och buss förbi och genom Hyllie i flera år och följt hur en ny stadsdel växt fram, det ska bli härligt att flytta hit, säger Margreet Aanstoot.

- Det är en spännande stadsdel och det vi sett hittills lockar definitivt. Det märks att Malmö stad verkligen satsar på Hyllie på alla sätt och att flytta in i en helt ny lägenhet här ger lite pionjärskänsla, säger Fredrik Aanstoot.

Pernilla Jönsson följer också rundturen med spänning och har flera lägenhetsprospekt i handen. Hon är sugen på att lämna Husie för Hyllie.

- Jag gillar närheten till allt, kommunikationerna och känslan av att få flytta in i något alldeles nytt, säger hon.

"Det är här det kommer att hända"
Rundturen närmar sig slutet och vi är tillbaka i Malmö arena och den välbesökta mässan. Fler nyfikna har hittat hit och det studeras kartor och lägenhetsskisser i raderna av montrar.

En av de byggherrar som varit med längst i Hyllie är Roth Fastigheter AB. Redan för fyra år sedan stod deras första bostadshus klart, med 53 hyreslägenheter i varierande storlek. Att satsa i Hyllie var självklart.

- Det är här det kommer att hända nu och i framtiden. Vi har alltid trott på området, med sin unika karaktär, miljösatsningarna och närheten till kommunikationer, säger vd Rikard Roth.

- Vi har haft uthyrt sedan dag ett och om en vecka påbörjar vi vårt nästa projekt, söder om stationen. Precis som i ett av våra andra hus är vi måna om detaljer och miljötanken i både byggande och boende, fortsätter Rikard Roth.

En av dem som är nyfiken på Roths fastigheter är Birgitta från Svedala.

- Det blir säkert Hyllie för oss en dag, det är ett fantastiskt område. Nära till allt, både till havet som jag älskar och till våra barn som bor i Köpenhamn.